Słowo kapłana

Kościół naszym domem (35)

Bp Jan Szkodoń Biskup Pomocniczy Archidiecezji Krakowskiej

„Niech zniknie spośród was wszelka gorycz, uniesienie, gniew, wrzaskliwość, znieważanie – wraz z wszelką złością” (Ef 4,31). Każde z tych słów można odnieść do różnych wspólnot, grup, środowisk, ale szczególnie do małżeństw i rodzin. Św. Paweł podaje nam program pracy nad sobą i wymienia zagrożenia, których trzeba unikać. Każdy z tych grzechów i wad niszczy atmosferę rodzinną, osłabia miłość i może prowadzić do rozpadu rodziny. „Gorycz” – ile w sercu niejednej kobiety goryczy, żalu, wewnętrznego bólu. Gorycz w sercu sprawia, że człowiek zamyka się w sobie i w rodzinie jest samotnym. „Uniesienie” – wtedy nie panujemy nad słowami, w kłótni ludzie się poniżają. „Gniew” – najgorszy jest gniew, który przejawia się w „cichych dniach”, kiedy małżonkowie, członkowie rodzin, nie rozmawiają ze sobą. To niszczy więzi międzyludzkie. „Wrzaskliwość” może zamienić rodzinę w prawdziwe piekło. Nikt nikogo nie słucha, krzyk zagłusza mowę serca. „Znieważanie” – można upomnieć, przeciwstawić się, ostrzec, ale nie wolno znieważać drugiego człowieka. Sam Pan Jezus nas upomina, ale z miłością. Szanujmy godność drugiego, także wtedy, gdy wydaje się nam, że ktoś, np. alkoholik, nie zasłużył na szacunek.
Św. Paweł podaje pozytywny program: „Bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy i miłosierni. Przebaczajcie sobie nawzajem, tak jak i Bóg nam przebaczył w Chrystusie” (Ef 4,32).
Przebaczenie jest cząstką miłości. Nie można odbudowywać jedności małżeńskiej i rodzinnej bez przebaczenia: „odpuść nam nasze grzechy, jako i my odpuszczamy…”. Warunkiem uczestniczenia w Eucharystii, ale także owocem pobożności eucharystycznej, jest przebaczenie.
„Zanieście przyszłym pokoleniom świadectwo wiary, nadziei i miłości”. Bądźcie wytrwali. Nie wystarczy przekroczyć próg, trzeba iść w głąb” (bł. Jan Paweł II, Ostrów Lednicki, 2 czerwca 1997 r.).

Propozycja postanowienia
Przeczytam (indywidualnie lub wspólnotowo) fragment Listu do Efezjan (4.30.5,2). Niech to będzie rachunek sumienia i program na przyszłość.

 n

Comments are closed.