Tydzień liturgiczny

KS. ROMAN SŁAWEŃSKI

Dziewiętnasty tydzień zwykły 13–18 VIII 2012

Poniedziałek

Ef 1,3–6.11–12; J 19,25–27

ŚWIĘTO NMP KALWARYJSKIEJ
(w Archidiecezji Krakowskiej)

Słowo Boże: Wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa…
Wybrani przed założeniem świata – brzmi to tak nieprawdopodobnie, że tylko Bóg mógł to wymyślić. Naszym jedynym przeznaczeniem jest świętość, która jest upodobnieniem się do Boga przez miłość. On sam kierował się miłością, gdy nas stwarzał. I tej miłości nadal nie brakuje w Jego sercu. Zlewa ją na nas wciąż. Jeśli dziś brakuje nam miłości w życiu codziennym, to dlatego, żeśmy od Niego odeszli.
Modlitwa dnia: Wszechmogący, wieczny Boże, Ty dałeś Jezusowi Chrystusowi Najświętszą Maryję Pannę jako pomoc w dziele naszego odkupienia, spraw łaskawie, abyśmy, rozważając paschalne tajemnice Pana, za pośrednictwem Maryi dostąpili łask, o które z ufnością prosimy.

Wtorek

Ez 2,8–3,4; Mt 18,1–5.10.12–14

Słowo Boże: „Synu człowieczy, zjedz to, co jest przed tobą postawione. Zjedz ten zwój i idź przemawiać do Izraelitów”. Otworzyłem więc usta, a On dał mi zjeść ów zwój, mówiąc do mnie: „Nakarm się i napełnij wnętrzności swoje tym zwojem”.
Prorok otrzymuje pokarm – to słowo Boże. Najpierw sam spożywa ów boski pokarm, dobrze czuje jego smak, napełnia nim swoje wnętrze. Tak umocniony – zaczyna głosić słowo Boga ludowi. By nie być fałszywym prorokiem głoszącym wytwory ludzkiej (własnej) myśli, by nie być pusto brzmiącym głosem, trzeba wytrwale karmić swe serce czystym pokarmem słowa.
Modlitwa dnia: Boże, dzięki Twojej łasce święty Maksymilian Maria, gorliwy czciciel Niepokalanej Dziewicy, cierpliwie znosił udręki więzienia i oddał swoje życie za bliźniego, spraw przez jego wstawiennictwo, abyśmy całym naszym życiem i śmiercią świadczyli o Twojej miłości.

Środa

Ap 11,19a; 12,1.3–6a.10ab;
1 Kor 15,20–26; Łk 1,39–56
UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NMP

Słowo Boże: Świątynia Boga w niebie się otwarła i Arka Jego Przymierza ukazała się w Jego świątyni. Potem ukazał się wielki znak na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami.
W opisie Apostoła Jana łączą się dwa obrazy: obraz Arki pozostającej w jerozolimskiej świątyni i obraz Niewiasty, która porodzi Syna. Jak dla Izraelitów Arka wypełniała najświętsze miejsce w świątyni, tak dla chrześcijan Maryja jest obecna w każdej Eucharystii, najświętszej czynności Kościoła. Ten ma szansę dobrze przeżyć Mszę św. i Komunię, kto potrafi sercem przyjąć Maryję.
Modlitwa dnia: Wszechmogący, wieczny Boże, Ty wziąłeś do niebieskiej chwały ciało i duszę Niepokalanej Dziewicy Maryi, Matki Twojego Syna, spraw, abyśmy nieustannie troszczyli się o dobra duchowe i wysłużyli sobie udział w Jej chwale.

Czwartek

Ez 12,1–12; Mt 18,21–19,1

Słowo Boże: Może to zrozumieją, chociaż to lud zbuntowany. Wynieś swoje tobołki, jak tobołki zesłańca, za dnia, na ich oczach, i wyjdź wieczorem, na ich oczach, tak jak wychodzą zesłańcy. Na ich oczach zrób sobie wyłom w murze i wyjdź przez niego.
Zachowanie proroka musi być jawne. Zmierza do pobudzenia ludzkich sumień, które wciąż buntują się przeciw Bogu. Jak bardzo musi Bogu zależeć na tym, by człowiek odczytał Boże zamiary, skoro z takim naciskiem przynagla proroka do publicznego działania. Tak też jest w naszym życiu. Bóg nie ustaje w wysiłkach, by powiedzieć, co o nas myśli, byśmy rozumieli, jak postępować.
Modlitwa dnia: Wszechmogący, wieczny Boże, ośmielamy się Ciebie nazywać Ojcem, umocnij w naszych sercach ducha przybranych dzieci, abyśmy mogli osiągnąć obiecane dziedzictwo.

Piątek

Iz 61,1–3a; Mk 1,14–20
ŚWIĘTO ŚW. JACKA
(w Archidiecezji Krakowskiej)

Słowo Boże: Duch Pana nade mną, bo Pan mnie namaścił. Posłał mnie, by głosić dobrą nowinę ubogim, by opatrywać razy serc złamanych, by zapowiadać wyzwolenie jeńcom i więźniom swobodę; aby obwieszczać rok łaski u Pana i dzień pomsty naszego Boga.
Jak połączyć dwa tak odmienne w swej istocie działania: łaskę i pomstę? Rzecz w tym, by nasze widzenie Boga nie było jednostronne, spłaszczone. Bóg objawia się nam jako Bóg paradoksów, by pobudzić naszą myśl do poszukiwania coraz to głębszych odpowiedzi i zaprosić na drogę duchowej wędrówki, której końca nie widać.
Modlitwa dnia: Wszechmogący, wieczny Boże, dzięki Twojej łasce święty Jacek przez wytrwałe głoszenie Ewangelii odnowił i umocnił w wierze wiele narodów, przez jego wstawiennictwo pomnóż naszą wiarę, abyśmy byli zdolni pracować dla Twojej chwały i zbawienia ludzi.

Sobota

Ez 18,1–10.13b.30–32; Mt 19,13–15

Słowo Boże: Odrzućcie od siebie wszystkie grzechy, któreście popełniali przeciwko Mnie, i stwórzcie sobie nowe serce i nowego ducha. Dlaczego mielibyście umrzeć, domu Izraela? Ja nie mam żadnego upodobania w śmierci…
Bóg wielokrotnie oskarżany o zbiorową odpowiedzialność, o obojętność czy wręcz niesprawiedliwość, sam odpowiada przez proroka: Bóg jest Bogiem, który nie ma upodobania w śmierci, jest Bogiem, któremu zależy na dobrym życiu człowieka. Jedyną przeszkodą na drodze do udanego życia jest grzech, a jego twórcą jest człowiek i, niestety także, współbracia.
Modlitwa dnia: Wszechmogący, wieczny Boże, ośmielamy się Ciebie nazywać Ojcem, umocnij w naszych sercach ducha przybranych dzieci, abyśmy mogli osiągnąć obiecane dziedzictwo.

Comments are closed.