Za wstawiennictwem bł. 108 Męczenników

Bądź uwielbiony za ich heroiczną miłość

Uwielbiając miłosiernego Ojca w niebie za to, że przez beatyfikację 108 Męczenników dał Ludowi Bożemu na polskiej ziemi, na nasze czasy, możnych orędowników i żywe wzory, jak zwyciężać w Chrystusie, przyzywajmy dziś z ufnością Ich wstawiennictwa.

(…) Uproście dla pasterzy Kościoła na polskiej ziemi wielką czujność i męstwo w strzeżeniu go przed siłami ciemności.
Błogosławieni Męczennicy, módlcie się za nami! (…)
Przez swoją ofiarę krwi, orędujcie za tymi, którym powierzona jest misja formowania umysłów, serc i sumień powołanych do kapłaństwa.
Błogosławieni Męczennicy, módlcie się za nami! (…)
Uproście nam wielką łaskę wyznawania razem z wami w czasie naszych prób i doświadczeń, że tylko Chrystus jest Panem i Królem.
Błogosławieni Męczennicy, módlcie się za nami! (…)
Prowadźcie nas przez Niepokalaną do Bożego Syna.
Błogosławieni Męczennicy, módlcie się za nami! (…)
Proście Pana za młodymi Polakami, by nie zgasili w sobie światła wiary, z którego płynie wielka, ofiarna miłość Ojczyzny.
Błogosławieni Męczennicy, módlcie się za nami! (…)
Uproście nam umiłowanie krzyża w służbie Kościołowi.
Błogosławieni Męczennicy, módlcie się za nami! (…)
Uproście nam łaskę szacunku dla Bożego daru życia.
Błogosławieni Męczennicy, módlcie się za nami! (…)
Proście za nami o męstwo wiary na naszych drogach życia.
Błogosławieni Męczennicy, módlcie się za nami! (…)
Uczcie nas patrzeć oczami Chrystusa na ludzi innych narodów i przekonań.
Błogosławieni Męczennicy, módlcie się za nami! (…)
Gdy naszą cywilizację coraz bardziej ogarnia duch praktycznego ateizmu, konsumizmu i obojętności; wypraszajcie młodym ludziom wezwanym do służby Bożej odwagę do stawania się czytelnymi znakami Boga w świecie.
Błogosławieni Męczennicy, módlcie się za nami! (…)
Ratujcie swym wstawiennictwem polskich nauczycieli; upraszajcie dla nich mądrość otwierania młodych serc na dobro i prawdę oraz męstwo w zmaganiach z zakusami zła.
Błogosławieni Męczennicy, módlcie się za nami! (…)
Orędujcie za kapłanami, by mieli serca gotowe do ofiarnej posługi cierpiącym, biednym, nieporadnym, odsuniętym na margines życia społecznego.
Błogosławieni Męczennicy, módlcie się za nami! (…)
Uproście łaskę nadziei dla cierpiących z powodu błędów swoich bliskich.
Błogosławieni Męczennicy, módlcie się za nami! (…)
Wyjednajcie swym wstawiennictwem przed Panem, by kapłani mieli dla siebie wzajemnie serca pełne miłości Bożej i ofiarnej służby.
Błogosławieni Męczennicy, módlcie się za nami! (…)
Uproście alumnom naszych seminariów ducha żarliwej miłości Chrystusa i Kościoła.
Błogosławieni Męczennicy, módlcie się za nami! (…)
Proście Pana za nami o mądrość i odwagę ofiarnej służby dla Ojczyzny.
Błogosławieni Męczennicy, módlcie się za nami! (…)
Uproście nam mądrość, jak przenikać tkanki życia społecznego i politycznego Ewangelią Chrystusa.
Błogosławieni Męczennicy, módlcie się za nami! (…)
Proście Bożego Mistrza za wychowawcami, którzy w imię miłości Boga i Ojczyzny przez wytrwały trud i własny przykład formują dusze młodych do odpowiedzialności i służby człowiekowi.
Błogosławieni Męczennicy, módlcie się za nami! (…)
Orędujcie za powołanymi do życia w zakonach, by mogli jak najgłębiej odkryć piękno człowieczeństwa oddanego bez reszty Bogu i ogarniętego Jego łaską.
Błogosławieni Męczennicy, módlcie się za nami! (…)
Panie i Boże nasz, który obdarzyłeś łaską męczeństwa sługi Twoje, synów i córki z polskiej ziemi, bądź uwielbiony za dar ich wiary i miłości, za ich ufność w potęgę modlitwy, za kapłańską posługę, za umiłowanie ludzi i ziemi ojczystej.
Bądź uwielbiony za to, że z Twoim słowem miłosierdzia i pojednania niestrudzenie przekraczali wszelkie granice ludzkich podziałów, aby wszyscy stanowili jedno w wysławianiu Twojej miłości.
Bądź uwielbiony za ich heroiczną miłość, dla jakiej przyjęli cierpienie i śmierć męczeńską, naśladując Ofiarę Boskiego Mistrza. Boże w Trójcy Świętej jedyny, niech będzie uwielbione Twoje święte Imię przez Błogosławionych Męczenników z naszej polskiej ziemi, teraz i na wieki.

Fragment modlitwy do 108 męczenników II wojny światowej

Comments are closed.