Słowo kapłana

Kościół naszym domem (37)

Bp Jan Szkodoń Biskup Pomocniczy Archidiecezji Krakowskiej

„Słuchajcie Mnie wszyscy” – wzywa Pan Jezus każdego z nas z osobna. Zwraca się do wspólnot, do całego Kościoła, do każdego małżeństwa i rodziny (Mk 7,14). Św. Jakub podkreśla, iż trzeba nie tylko słuchać Bożego słowa, ale i przyjąć je z wiarą, w posłuszeństwie Bogu, który jest Prawdą i Miłością.
„A przyjmijcie w duchu łagodności zaszczepione w was słowo, które ma moc zbawić dusze wasze” (Jk 1,21). Słowo Boże, przyjęte przez nas, przemienia nasze myśli, pragnienia i czyny. „A nie bądźcie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie” (Jk 1,22).
Gdy chrześcijanin słucha Bożych słów, ale ich nie wypełnia, oszukuje siebie. W rodzinie małżonkowie pomagają sobie nawzajem w słuchaniu Boga i wypełnianiu Jego nauki. Szczególne zadanie mają rodzice wobec dzieci. „Pan Jezus widzi wszystko, słyszy i zna twoje myśli” – takie i podobne zdania mówią rodzice dzieciom, małym i dorastającym, pomagając im usłyszeć w każdej sytuacji głos Boga.
„Religijność czysta – pisze św. Jakub – wyraża się w opiece nad sierotami i wdowami w ich utrapieniach i w zachowaniu siebie samego od wpływów świata” (Jk 1,27). Rodzina pełna, mająca wystarczające dochody, żyjąca w zgodzie, winna pamiętać o „sierotach i wdowach w ich utrapieniach”. Dziś często są to kobiety opuszczone przez mężów, dzieci cierpiące duchowo, bo rodzice się rozeszli, osoby żyjące bez ślubu, z biegiem lat mające coraz więcej wyrzutów sumienia. Jak można im pomóc? Modlitwą, postem, dyskretną pomocą materialną.
Pan Jezus ostrzega przed religijnością płytką, zewnętrzną, opartą na tradycji i liczeniu się z ludzką opinią: „Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode Mnie… Uchyliliście przykazanie Boże, a trzymacie się ludzkiej tradycji” (Mk 7,6–8).
Często słyszymy wypowiedzi: „Jestem wierzący, ale nie praktykuję, bo nie czuję potrzeby; jestem wierzący, praktykuję, ale nie zgadzam się z nauką biskupów, na przykład w sprawie in vitro”.

„Wolność, do której Chrystus nas wyzwolił, to jedna droga. Druga droga to wolność od Chrystusa” (bł. Jan Paweł II, Olsztyn, 6 czerwca 1991 r.).

Propozycja postanowienia
Podajmy przykłady – w odniesieniu do małżeństwa i rodziny – jak dziś spełniają się słowa Pana Jezusa o uchylaniu Bożych przykazań, a trzymaniu się zasad wymyślonych przez ludzi?

Comments are closed.