Słuchać Boga,jak Maryja

ks. abp Józef Michalik

Jeśli człowiek nie umie słuchać drugiego człowieka, nie umie zatrzymać się, nie umie tej myśli od drugiego człowieka przyjąć, czy potrafi przyjąć Bożą myśl? (…) Ważne jest, byśmy usłyszeli głos drugiego człowieka, ale żebyśmy też potrafili usłyszeć głos dziejów, czasów, w których żyjemy. (…) Chrystus mówi, żebyśmy nasze życie porządkowali, patrząc na życie przyszłe. Żebyśmy wiedzieli, że człowiek jest wezwany do nieśmiertelności. Nasze życie się przemieni, ale nie skończy. Czy jesteśmy dziś w stanie usłyszeć i przyjąć prawdę o tym, że mamy żyć tak, byśmy zmartwychwstali? Pamiętajmy, że do nieba wchodzi się całe życie. (…) Przekroczymy ten próg wieczności, jeśli będziemy usiłowali, próbowali słuchać Bożego Słowa. Najświętsza Maryja Panna go słuchała. Pozbyła się wszystkiego, co by nie było z Boga, co nie zgadzało się z wolą Bożą. Mamy się stawać jak Chrystus, wtedy to przejście do wieczności jest łatwe, bo Bóg jest w nas. (…) Nie brak nam dzisiaj nadużyć władzy i naszych nadużyć codziennych, ale nie brak nam też wielkich przykładów i świadectw wiary. Nie jest źle z Polską, która myśli po chrześcijańsku. Każdy z nas na tym miejscu, gdzie jest, ma próbować być inny. Ma próbować zbliżyć się do ideału Bożego.

Fragment homilii wygłoszonej w Kalwarii Pacławskiej,
14 sierpnia 2012 r.

Comments are closed.