Pasterskie nauczanie

Kościół potrzebuje młodych

ks. kard. Stanisław Dziwisz Metropolita Krakowski

Dzisiaj Pan Jezus nadal potrzebuje młodych ludzi, gotowych zostawić wszystko, by pójść za Nim i podjąć służbę w Kościele dla dobra braci i sióstr. Dlatego, korzystając z tej wyjątkowej okazji, zwracam się do was: jeżeli jesteście przekonani, że Pan was woła, że liczy na hojność waszych serc, nie cofajcie się, nie lękajcie się, nie odmawiajcie niczego Bogu. Nie odmawiajcie, jak bogaty młodzieniec w Ewangelii, który nie skorzystał z zaproszenia Jezusa, bo miał wiele posiadłości (por. Mk 10,22). Jezus niczego człowiekowi nie zabiera, a wszystko daje. W kapłaństwie i w życiu konsekrowanym można zrealizować wspaniały i sensowny projekt życia. Oczywiście, wymaga on radykalizmu ewangelicznego, wymaga ofiary, ale daje radość, jakiej może doświadczyć tylko człowiek, który ze swego życia, ze swych zdolności i talentów uczynił bezinteresowny dar dla Boga i dla ludzi.
Kościół potrzebuje również kochających się małżeństw i ofiarnych rodzin, otwartych na życie, będących domowymi Kościołami. Kościół potrzebuje takiego świadectwa. Oczywiście, również droga życia małżeńskiego i rodzinnego wymaga ofiary, wymaga hojności serca, wymaga czystej i wspaniałomyślnej miłości.

Fragment homilii wygłoszonej podczas
40. Pielgrzymki Służby Liturgicznej i Ruchu Światło-Życie,
Kalwaria Zebrzydowska, 1 września 2012 r.

Comments are closed.