Pasterskie nauczanie

Rodzina wspólnym dobrem

ks. kard. Stanisław Dziwisz Metropolita Krakowski

Rodzina, jako dobro wspólne całego społeczeństwa i państwa, potrzebuje szczególnej ochrony i wsparcia. Niestety, dzisiaj jesteśmy świadkami częstych zamachów na rodzinę, i to ze strony instytucji, które powinny szczególnie dbać o jej dobro. Samo słowo „rodzina” staje się niekiedy niewygodne. Lansuje się nową rzeczywistość, zwaną związkami partnerskimi, co stanowi zasadnicze nieporozumienie. Powiedzmy jasno: związki partnerskie jednopłciowe naruszają prawo naturalne, a ich oficjalne ustanawianie nie chroni porządku i zdrowia społecznego, a jest jedynie ustępowaniem władzy prawodawczej wobec nieuporządkowanych skłonności ludzkiej natury. Nie tędy droga do budowania społeczeństwa, które będzie miało przyszłość. Również prawo dopuszczające związki partnerskie mężczyzny i kobiety, wykluczające małżeństwo, jeszcze bardziej osłabia i tak już kruchą tkankę społeczeństwa, które powinno się wspierać na zdrowych rodzinach i odpowiedzialnych małżeństwach, ślubujących sobie dozgonną miłość, a nie zawierających kruchy kontrakt, możliwy do zerwania w każdej chwili.

Fragment homilii wygłoszonej podczas XX Pielgrzymki Rodzin Archidiecezji Krakowskiej, Kalwaria Zebrzydowska, 9 IX 2012 r.

Comments are closed.