Słowa Życia

NIEDZIELA: Mdr 2,12.17–20; Jk 3,16–4,3; Mk 9,30–37

Jeśli kto chce być pierwszym,
niech będzie ostatnim ze wszystkich

Jezus i Jego uczniowie podróżowali przez Galileę, On jednak nie chciał, żeby kto wiedział o tym. Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił im: Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Ci Go zabiją, lecz zabity po trzech dniach zmartwychwstanie. Oni jednak nie rozumieli tych słów, a bali się Go pytać.
Tak przyszli do Kafarnaum. Gdy był w domu, zapytał ich: O czym to rozmawialiście w drodze? Lecz oni milczeli, w drodze bowiem posprzeczali się między sobą o to, kto z nich jest największy.
On usiadł, przywołał Dwunastu i rzekł do nich: Jeśli kto chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich.
Potem wziął dziecko; postawił je przed nimi i objąwszy je ramionami, rzekł do nich: Kto przyjmuje jedno z tych dzieci w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, nie przyjmuje Mnie, lecz Tego, który Mnie posłał.

Rozważanie
To typowe: gdzie jest grupa, tam wcześniej czy później pojawia się element konkurencji, próba potwierdzenia swojej wartości, zaznaczenia przewagi. Lecz Jezus nie godzi się na takie zachowanie. Gromadzi wybranych uczniów, ale na pierwszym miejscu stawia postawę służby. Nie dominacja lecz powołanie wyznacza styl życia. Nie zawsze o tym pamiętamy, nie zawsze pamiętają o tym ludzie Kościoła. Ale innej drogi życia w Kościele nie ma.

rs

Comments are closed.