Słowo kapłana

Kościół naszym domem (40)

Bp Jan Szkodoń Biskup Pomocniczy Archidiecezji Krakowskiej

Św. Jakub pomaga nam zrozumieć, że zgoda, miłość, ustępliwość pochodzi od Mądrości, która zstępuje z góry, od Boga (Jk 3,17). Współpracując z Bogiem, budujemy – szczególnie w rodzinie – pokój, wolny „od względów ludzkich i obłudy”. Pyta: „Skąd się biorą wojny i kłótnie między wami?” (Jk 4,1). Odpowiada: „z waszych żądz… żywicie morderczą zazdrość… prowadzicie walki i kłótnie…” (Jk 4,2). Podaje też najgłębsze źródło konfliktów: „gdyż się nie modlicie. Modlicie się, a nie otrzymujecie, bo się źle modlicie, starając się jedynie o zaspokojenie swych żądz” (Jk 4,3).
O jakiej modlitwie mówi św. Jakub? Co to znaczy: „bo się źle modlicie”? Sam Apostoł odpowiada: „starając się jedynie o zaspokojenie swych żądz”. Nawet na modlitwie człowiek może być pełen egoizmu i pychy; szukamy czasem swojej woli, a nie Bożej woli, prosząc Boga o jakieś dobro.
Czytamy w Ewangelii św. Marka, że uczniowie „posprzeczali się między sobą o to, kto z nich jest największy” (Mk 9,34). Przyczyną konfliktów – szczególnie w rodzinie – a także między państwami, grupami społecznymi, politycznymi, jest pycha. Kto najważniejszy, kto podejmie decyzję, kto pokaże, że ma władzę nad innymi. Niektórzy w rodzinie przyjmują postawę: „ustąpię, by nie było kłótni”. Ale powstaje pytanie: „czy zawsze mam ustępować?”. Trzeba też zrobić rachunek sumienia sobie samemu: czy rzeczywiście zawsze mam rację?
Pan Jezus daje rozwiązanie: „Jeśli kto chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich” (Mk 9,35). Potem dał uczniom dziecko, jako przykład pokory, prostoty i szczerości.
„Kto przyjmuje jedno z tych dzieci w imię moje, Mnie przyjmuje” (Mk 9,37). Rodzice, przyjmując dar dziecka, przyjmują samego Pana Jezusa. Czy wśród przyczyn małodzietności nie jest najważniejsza ta, że rodzice zapominają o słowach: „Mnie przyjmuje”?
„Słowa czwartego przykazania skierowane są do dzieci… z równą siłą jednak odnoszą się do rodziców: Pamiętaj, abyś prawdziwie zasługiwał na tę cześć. Bądź godny imienia ojca! Bądź godna imienia matki!” (bł. Jan Paweł II, Kielce, 3 czerwca 1991 r.).

Propozycja postanowienia
Czy wśród przyczyn konfliktów w mojej rodzinie widzę własną pychę, upór, chęć postawienia „na swoim”?

Comments are closed.