Nagroda „Źródła”

W bonifraterskim charyzmacie

Laureat Nagrody „Źródła” lek. med. Marek Krobicki z rodziną

W noworocznej aurze, 12 stycznia br., świętowaliśmy 20. rocznicę powstania Tygodnika Rodzin Katolickich „Źródło” połączoną z przyznaniem Nagrody im. Sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego – ojca rodziny. Laureatem tegorocznej Nagrody – już po raz szesnasty przyznanej przez Kapitułę Fundacji „Źródło” – został lek. med. Marek Krobicki. Jako honorowy członek Zakonu Bonifratrów swą praktykę i powołanie lekarskie związał z krakowskim szpitalem przy ul. Trynitarskiej. Od roku jest prezesem zarządu Spółki Boni Fratres Cracoviensis prowadzącej Szpital Zakonu Dobrych Braci Św. Jana Grandego w Krakowie.

Mszy Świętej koncelebrowanej w intencji laureata oraz jubileuszu 20-lecia „Źródła” w Bazylice św. Floriana przewodniczył jej proboszcz ks. Grzegorz Szewczyk

Tradycyjnie, w Sali Senackiej Politechniki Krakowskiej, podczas konferencji prasowej prowadzonej przez prof. dr hab. inż. Janusza Kaweckiego, został przedstawiony Laureat Nagrody z żoną Beatą i dziećmi. W prezentacji uczestniczyła małżonka Patrona Nagrody, Pani Danuta Ciesielska. Gospodarz miejsca, rektor PK prof. Kazimierz Furtak, podkreślił „coraz większe znaczenie Nagrody związanej z ojcem rodziny i wspaniałym człowiekiem”, dziś kandydatem do chwały ołtarzy. Ks. bp Jan Szkodoń w kontekście peregrynacji po Archidiecezji obrazu Pana Jezusa Miłosiernego i hasła roku duszpasterskiego „Kościół naszym domem”, zwrócił uwagę na znaczenie troski o rodzinę, na wagę współtworzenia rodzinnych kręgów w każdym środowisku. Odwołując się do 20. rocznicy rozpoczęcia wydawania tygodnika „Źródło”, przypomniał symbolikę tego słowa, oznaczającego niewyczerpalne źródło zdrowej, prawdziwej, życiodajnej wody.
Obok redaktorów i współpracowników tygodnika, w spotkaniu uczestniczyli laureaci poprzednich edycji Nagrody „Źródła”, zaproszeni goście. Redemptorysta o. Marian Sojka reprezentował o. dr. Tadeusza Rydzyka i toruńską rozgłośnię Radia Maryja, a ks. dr Andrzej Scąber Kurię Krakowską w sprawach związanych z procedurą kanonizacyjną na szczeblu diecezjalnym. Wraz z pamiątkową ikoną Świętej Rodziny i dyplomem, Laureat tegorocznej Nagrody otrzymał książkowe wydanie pokłosia konferencji naukowej, zorganizowanej w 2010 r. z inicjatywy Rektora PK w 40. rocznicę śmierci Patrona Nagrody. Dziękując za wyróżnienie, dr Marek Krobicki podkreślił, że to, co udało mu się zrealizować w życiu zawodowym, zawdzięcza w dużej mierze rodzinie i małżonce, która „ster rodzinny trzymała”. Przypomniał, że jego rodzice uczestniczyli w duszpasterstwie akademickim przy Bazylice św. Floriana i byli związani ze „Środowiskiem Wujka” – ks. Karola Wojtyły. Pod przewodnictwem obecnego gospodarza parafii świętofloriańskiej, ks. proboszcza Grzegorza Szewczyka, w liturgii Mszy św. licznie zgromadzeni goście, współpracownicy, czytelnicy i sympatycy „Źródła”, dziękowali Bogu za 20 lat istnienia tygodnika w posłudze ewangelizacyjnej. W modlitwach pamiętano także o Laureacie, jego rodzinie, a także o Patronie Nagrody Słudze Bożym Jerzym Ciesielskim, prosząc o jego rychłą beatyfikację.

Bożena Weber

Comments are closed.