Słowa Życia

NIEDZIELA: Lb 11,25–29; Jk 5,1–6;
Mk 9,38–43.45.47–48

Zazdrość. Zgorszenie

Jan powiedział do Jezusa: Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy, i zabranialiśmy mu, bo nie chodził z nami.
Lecz Jezus odrzekł: Nie zabraniajcie mu, bo nikt, kto czyni cuda w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o Mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami.
Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do Chrystusa, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody.
Kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu byłoby lepiej uwiązać kamień młyński u szyi i wrzucić go w morze.
Jeśli twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie ułomnym wejść do życia wiecznego, niż z dwiema rękami pójść do piekła w ogień nieugaszony. I jeśli twoja noga jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie chromym wejść do życia, niż z dwiema nogami być wrzuconym do piekła. Jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu, wyłup je; lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do królestwa Bożego, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie umiera i ogień nie gaśnie.

Rozważanie
Co bardziej określa nas, chrześcijan: usilne budowanie pokoju czy nieustępliwa walka? Na tak postawione pytanie nie da się odpowiedzieć wskazaniem jednej z podanych możliwości. Jezus mówi, że daje nam pokój. Mówi także, że konieczna jest walka. Zbyt jednostronne akcentowanie jednej z tych sytuacji zawsze wyprowadzi nas na manowce. Dziś jednakże Pan nasz zdecydowanie zapowiada walkę, która może wiele kosztować. Bo trzeba być gotowym walczyć z nieprawością, płacąc przy tym niebagatelną cenę – jest nią własne życie. Każdy, kto konsekwentnie postępuje drogą Dobrej Nowiny, nieraz doświadczył, ile to kosztuje, ale doświadczył też, że płacić warto.

rs

Comments are closed.