Pasterskie nauczanie

Ewangelizacja z Chrystusowym krzyżem

ks. kard. Stanisław Dziwisz Metropolita Krakowski

Myśl o pilnej potrzebie nowej ewangelizacji nie dawała spokoju Janowi Pawłowi II, gdy stawiał diagnozę duchowej kondycji współczesnego świata i Kościoła. Jak wiemy, po raz pierwszy podczas swojego pontyfikatu – wyraźnie i publicznie – mówił o nowej ewangelizacji właśnie tutaj, w mogilskim sanktuarium Chrystusa Ukrzyżowanego. (…) „Tam, gdzie stawia się krzyż, powstaje znak, że rozpoczyna się ewangelizacja. Niegdyś ojcowie nasi na różnych miejscach polskiej ziemi stawiali krzyże na znak, że dotarła już do nich Ewangelia, że rozpoczęła się ewangelizacja – i że trwa nienaruszona. (…) Krzyż trwa, choć zmienia się świat. Dziękujemy dzisiaj – mówił Ojciec Święty – przy krzyżu mogilskim, a zarazem przy krzyżu nowohuckim, za ten nowy początek ewangelizacji, który tutaj się dokonał” (…).
Uderza nas powiązanie nowej ewangelizacji z Chrystusowym krzyżem. Ale przecież nie mogło być i nie może być inaczej! W centrum ewangelicznego orędzia jest bowiem prawda o krzyżu, który stał się znakiem nieskończonej miłości Boga do człowieka – miłości, która zbawia świat.

Fragment homilii wygłoszonej podczas uroczystości
Podwyższenia Krzyża Świętego w Krakowie-Mogile,
14 września 2012 r.

Comments are closed.