Eucharystia – największy skarb

Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki

Fot. P. Fiszer

„Jam jest chleb życia. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i pomarli. To jest chleb, który z nieba zstępuje: kto go spożywa, nie umrze. Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam jest moje ciało za życie świata” (J 6,48–51). (…)

„Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim” (J 6,53–56).

Fot. P. Fiszer

Komentarz św. Tomasza z Akwinu: „Wielki jest pożytek ze spożywania tego pokarmu, ponieważ daje on życie wieczne. (…) Ów chleb duchowy podobny jest do chleba cielesnego w tym, że bez niego nie może istnieć życie duchowe, podobnie jak bez pokarmu cielesnego nie może istnieć życie cielesne (…). Lecz ten pokarm duchowy posiada coś więcej, ponieważ sprawia życie bez kresu w tym, który go przyjmuje, czego pokarm cielesny nie dokonuje. Nie wszyscy bowiem, którzy spożywają pokarm cielesny dalej żyją. Może bowiem stać się tak, jak mówi Augustyn, że ci, którzy go przyjmują umierają ze starości czy z choroby, albo z innych jeszcze przyczyn. Kto zaś będzie przyjmował ten pokarm i napój Ciała i Krwi naszego Pana ma życie wieczne. I dlatego porównuje się go do drzewa życia, Prz 3,18: Dla tego, kto ją zdobywa, drzewem jest życia. Dlatego też nazywa się go chlebem życia, Syr 15,3: Nakarmił go chlebem życia i zrozumienia. (…)
Pokarm ten nie przemienia się w tego, kto go spożywa, lecz spożywającego przemienia w siebie (…). I dlatego jest to pokarm zdolny do uczynienia człowieka boskim, upojonym Boskością. (…) Wielki jest więc pożytek z tego pokarmu, daje on bowiem duszy życie wieczne. Ponadto wielki jest dlatego, iż daje życie wieczne także ciału”.

Comments are closed.