Cud eucharystyczny w Sokółce

Koronka do Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie

Fot. P. Bejger

Odmawia się ją na różańcu.

Na początku:

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Wierzę…

Na dużych paciorkach:

Niech będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, prawdziwe Ciało i Krew Pana naszego, Jezusa Chrystusa.

Na małych paciorkach:

O Jezu obecny w Przenajświętszym Sakramencie – bądź dla nas i całego świata źródłem łaski życia wiecznego. (10 razy)

Na zakończenie:

Niech będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, prawdziwe Ciało i Krew Pana naszego, Jezusa Chrystusa. (3 razy)

O otrzymanych łaskach prosimy powiadomić parafię p. w. św. Antoniego w Sokółce, ul. Grodzieńska 47, 16-100 Sokółka.

Za pozwoleniem władzy kościelnej. Kuria Metropolitalna Białostocka,
dnia 26 września 2011, nr 718/11/A.

Comments are closed.