Pasterskie nauczanie

Świadczyć o wierze

ks. kard. Stanisław Dziwisz Metropolita Krakowski

Świadczenie o własnej wierze, o osobistym doświadczeniu życia z Jezusem, wpisane jest w powołanie Jego uczniów. Może o tym na co dzień zapominamy? Może zbytnio zamykamy się we własnej pobożności, w naszych kręgach i wspólnotach ludzi wierzących, w naszych kościołach, a przecież wokół nas jest tylu, którzy nie znają Jezusa, albo znają Go niewystarczająco, dla których przestał On być Panem i Zbawicielem. Czy możemy pozostawać obojętni? Przecież i do nas odchodzący do nieba Jezus skierował słowa: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!” (Mk 16, 15). To „stworzenie” jest również w zasięgu naszej ręki, w naszych rodzinach, w naszych środowiskach pracy, w naszych uczelniach, w naszym mieście Krakowie. Królewski i papieski Kraków szczyci się ponad tysiącletnią historią wiary. Szczyci się gigantami wiary, jak błogosławiony Jan Paweł II. Ale przestrzeni wiary nie możemy zamknąć w księgach historii, nie możemy jej zamknąć w muzeum. Kolejne ogniwo wiary Kościoła krakowskiego musi być ogniwem żywym. Musi być ogniwem żywych świadków, nie lękających się współczesnego świata, ewangelizujących ten świat żarliwym słowem oraz czynem dobra i miłości.

Fragment homilii wygłoszonej podczas Ewangelizacji Krakowa, Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, 21 października 2012 r.

Comments are closed.