Słowa Życia

NIEDZIELA: Pwt 6,2–6; Hbr 7,23–28; Mk 12,28b–34

Największe przykazanie

Paolo Veronese, Chrystus i Samarytanka (fragment)

Jeden z uczonych w Piśmie zbliżył się do Jezusa i zapytał Go: Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?
Jezus odpowiedział: Pierwsze jest: „Słuchaj, Izraelu, Pan, Bóg nasz, Pan jest jedyny. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą”. Drugie jest to: „Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego”. Nie ma innego przykazania większego od tych.
Rzekł Mu uczony w Piśmie: Bardzo dobrze, Nauczycielu, słusznieś powiedział, bo Jeden jest i nie ma innego oprócz Niego. Miłować Go całym sercem, całym umysłem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego daleko więcej znaczy niż wszystkie całopalenia i ofiary.
Jezus widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł do niego: Niedaleko jesteś od królestwa Bożego. I już nikt więcej nie odważył się Go pytać.

Rozważanie

Ważna jest miłość. Ważne, by słuchać Boga. Ale początkiem odkrywania tego, co ważne jest zdolność stawiania pytań, upór w poszukiwaniu odpowiedzi i rozeznanie, u kogo warto szukać pomocy. Uczony, mimo posiadanej wiedzy, mimo już zdobytego doświadczenia, nadal nosił w sercu wręcz młodzieńcze pragnienia, które ujawniły się w stawianiu fundamentalnych pytań. Dlatego trafił do Jezusa, dlatego nie wstydził się pytać, dlatego odczuł radość, gdy otrzymał jasną odpowiedź. Dlatego też znalazł się blisko królestwa Bożego.

rs

Comments are closed.