Pasterskie nauczanie

Postawić Jezusa w centrum osobistego życia

Ks . Kard. Stanisław Dziwisz Metropolita Krakowski

Pełną prawdę o naszym losie poznajemy w świetle życia, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. On utożsamił się z nami do końca. Szedł drogą każdego człowieka, również drogą odrzucenia i cierpienia, która doprowadziła Go do śmierci. Ale nie zatrzymał się na jej progu. Poszedł dalej. Jako pierwszy z ludzi powstał z martwych. Tym samym wydłużył drogę człowieka o nowy i niekończący się etap, który nazywamy życiem wiecznym. (…) Co mamy czynić, aby zamieszkać w domu Ojca? Jaką kroczyć drogą, aby dojść do celu? Jaki przyjąć program i styl życia? Odpowiedź Jezusa brzmi: „Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie” (J 14,6). Tak więc prawdziwą mądrością i najważniejszą decyzją staje się pójście za Jezusem, zawierzenie Mu, przyjęcie Jego programu zapisanego w Ewangelii. Postawienie Jezusa w centrum osobistego życia – oto ideał, do którego powinniśmy dorastać dzień po dniu i w jego świetle porządkować i układać wszystkie inne sprawy naszego życia. Wtedy będziemy mogli z nadzieją stawiać czoło trudnym doświadczeniom związanym z umieraniem naszych bliskich i naszym umieraniem.

Fragment homilii wygłoszonej podczas uroczystości we Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, Katedra Wawelska, 2 XI 2012 r.

Comments are closed.