Słowa kapłana

Kościół naszym domem (47)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ

Jesteśmy w drodze do wieczności. Nasze życie przemija. Ludzie chorzy i starzy, częściej niż młodzi i zdrowi, myślą o śmierci i sądzie Bożym. W rodzinie starsze pokolenie winno przypominać młodym o modlitwie za zmarłych, szczególnie o zmarłych z rodziny, którym zawdzięczamy wiele dobra duchowego i doczesnego.Do myślenia o przemijaniu i śmierci skłania nas każdy pogrzeb w parafii, w sąsiedztwie, codzienne wiadomości o wypadkach, w których zginęli ludzie. Najbardziej zastanawia nas śmierć nagła, w młodym wieku. Myślimy wtedy o sobie: „przecież mogłem ja umrzeć, zginąć. Ja żyję, a ktoś młodszy ode mnie odszedł na zawsze. Czy ja jestem przygotowany na śmierć?”. W wychowaniu do osądzania życia w świetle wieczności pomaga przeżywanie uroczystości Wszystkich Świętych, Dnia Zadusznego i miesiąca listopada. Zachęcajmy bliskich w rodzinie do modlitwy za zmarłych,do przyjmowania Komunii św., uzyskiwania odpustów w ich intencji, ofiarowania cierpienia, umartwiania i dobrych czynów za dusze w czyśćcu cierpiące. Pan Jezus zapowiedział dzień sądu w dniu ostatecznym. Wtedy wszyscy zostaną wskrzeszeni na podobieństwo Chrystusa Zmartwychwstałego. Już prorok Daniel pisał, że ci, co „posnęli w prochu ziemi, zbudzą się: jedni do wiecznego życia, drudzy ku hańbie, ku wiecznej odrazie” (Dn 12,2). Psalmista mówi: „w kraju zmarłych duszy mej nie zostawisz i nie dopuścisz, bym pozostał w grobie” (Ps 16,10). Często – szczególnie w czasie pogrzebu – słyszymy słowa Pana Jezusa: „Ja jestem zmartwychwstanie i życie, kto we Mnie wierzy, nie umrze na wieki” (J 11,25). „Niebo i ziemia przeminą – uczy Zbawiciel – ale moje słowa nie przeminą. Lecz o dniu owym lub godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec (Mk 13,32). „Nadal proszę: nie ustawajcie w tej modlitwie – raz jeszcze powtarzam – za życia mojego i po śmierci”

(bł. Jan Paweł II, 19 sierpnia 2002 r. Kalwaria Zebrzydowska).

Propozycja postanowienia

Będę zachęcał bliskich do codziennej modlitwy za zmarłych.

Comments are closed.