Formować człowieka w człowieku

Ks. Abp Józef Michalik Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, Metropolita Przemyski

Kościół nie może dezerterować z terenu wspólnoty społecznej, Kościół nie może odejść od oceny moralnej zjawisk społecznych i politycznych. To nie jest mieszanie się do polityki, to jest uzdrawianie polityki, to jest nasz obowiązek. Kościół nie pragnie przejmować władzy, ale czuje się odpowiedzialny za duchowe dziedzictwo, któremu na imię Polska. Demokracja słabnie z powodu braku zasad, a decydujące są słupki poparcia i interes, a nie dobro ogółu. Nasze refleksje nie mają nic wspólnego z programem którejkolwiek partii. Przeciwnie – bolejemy, że istniejące partie nie mogą znaleźć wspólnego języka dla dobra Ojczyzny, bezrobotnych, wykształcenia przyszłych pokoleń, budzenia zdrowego patriotyzmu opartego o znajomość historii. (…) Rugowanie z programu edukacji lekcji historii to jest strategia ludzi, którzy nie mają wyobraźni humanistycznej, którzy nie chcą formować człowieka w człowieku, tylko sprawną machinę do sukcesów jednokierunkowych. Trzeba, żebyśmy poczuli odpowiedzialność za historię, za nasze wykształcenie, za naszą wiedzę.

Fragment homilii wygłoszonej podczas Mszy św. w intencji Ojczyzny w bazylice archikatedralnej w Przemyślu, 11 XI 2012 r.

Comments are closed.