Pasterskie nauczanie

Władza powinna być służbą

Ks . Kard. Stanisław Dziwisz Metropolita Krakowski

Myślimy dziś o współczesnej Polsce, zwłaszcza o dwudziestu trzech latach, jakie minęły od ponownego odzyskania wolności, uwolnienia się od systemu z gruntu obcego polskiej kulturze i polskiemu duchowi. Niewątpliwie dokonało się w tym czasie wiele dobra w organizacji życia społecznego, gospodarczego i politycznego. Jest to zasługa tysięcy naszych rodaków, zaangażowanych w troskę o dobro wspólne na różnych szczeblach. Nieuznawanie tego byłoby zwykłą niewdzięcznością i nieporozumieniem. Dostrzeganie dobra nie uwalnia nas od troski i obaw, z jakimi patrzymy na pewne przejawy życia publicznego w naszej ojczyźnie. Niepokoi nas fragmentaryzacja społeczeństwa, do czego przyczyniają się nieustanne spory partyjne. Często w tych sporach nie chodzi o dobro wspólne, o szukanie najlepszych rozwiązań dla dobra narodu, ale są one przejawem wręcz alergicznej niechęci do myślących inaczej. W konsekwencji otrzymujemy  zdeformowany obraz sensu władzy, którą albo się aktualnie sprawuje, albo o zdobycie której się walczy. Wtedy przestaje ona być służbą, a staje się celem samym w sobie.

Fragment homilii wygłoszonej podczas Święta Niepodległości Polski, Królewska Katedra na Wawelu, 11 XI 2012 r.

Comments are closed.