Pasterskie nauczanie

Serce miłosiernego Boga

Ks . Kard. Stanisław Dziwisz Metropolita Krakowski

Nowa ewangelizacja powinna się odważyć przywrócić pytanie o Boga i pomóc człowiekowi wyjść z „wewnętrznej pustyni”. Ale rodzi się pytanie: Jak wyprowadzić człowieka z tej pustyni, której krajobraz tworzy zanik poczucia transcendencji, zazdrośnie strzeżona wolność i niezależność oraz relatywizm norm postępowania? Jak przebić się przez skorupę jego uprzedzeń i lęków, jego zdeformowanego obrazu Boga i Kościoła? Jak wskazać mu drogę do życiodajnych źródeł wiary? Jedno jest pewne. Nie wystarczy wiedza. Nie wystarczą dokumenty, nawet najlepsze i przemyślane, a mamy ich sporo. Nie wystarczą nasze struktury kościelne, nawet najbardziej imponujące. One same w sobie nie dotkną jeszcze serca człowieka. Szczególnym znakiem naszych czasów jest to, że Kościół przemawia dziś bardziej skutecznie, gdy dzieli się orędziem o Bożym Miłosierdziu. Wydaje się, że to orędzie najbardziej porusza serce człowieka zamkniętego w sobie, uwikłanego w grzechu i pozornie samowystarczalnego, ale przecież szukającego sensu życia i śmierci oraz motywów nadziei. „Cor ad cor loquitur”. Serce miłosiernego Boga przemawia do serca człowieka.

Fragment komentarza dla KAI, podsumowującego obrady Synodu
Biskupów nt. nowej ewangelizacji, 19 XI 2012 r.

Comments are closed.