Słowa kapłana

Wy jesteście solą ziemi (1)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ

Pan Jezus w Kazaniu na Górze wezwał swoich uczniów, by byli solą ziemi i światłem świata (por. Mt 5,13–16). „Być solą ziemi” – oznacza w Piśmie Świętym: ochrona przed zepsuciem, sporami, szacunek dla najmniejszych (Mk 9,50), miłość Chrystusa ponad wszystko i przed wszystkimi, stałość w wierze, wyrzeczenia dla Chrystusa (Łk 14,34), duch ofiary, oczyszczenie, wolność od wpływu pogańskiego świata (Mt 5,13–16), mądrość, słowo pełne mądrości (Kol 4,6). Być solą ziemi – to dar Chrystusa, światło i moc Ducha Świętego, a zarazem zadania, by współpracować z łaską Bożą, umacniać się w wierze i miłości, oraz apostołować – być solą Chrystusa dla bliźnich. Rozważanie, co znaczy być solą ziemi łączy się z Rokiem Wiary, czasem łaski, czasem otwarcia się na Boże objawienie. W tym roku w szczególny sposób – sięgając po Katechizm Kościoła Katolickiego – będziemy z nową gorliwością i w nowy sposób wiarę wyznawać, wiarę celebrować i umacniać w sakramentach, wiarę przeżywać żyjąc jej wskazaniami i wymaganiami, wiarę wyrażać i rozwijać w modlitwie. Ten rok łączy się z „nową ewangelizacją”, której był poświęcony Synod Biskupów. Będziemy – jak w poprzednich latach – nawiązywać do niedzielnych czytań kolejnego roku liturgicznego. Skupimy się i to jest szczególny cel rozważań – na życiu małżeńskim i rodzinnym. Modlę się i o modlitwę proszę, by te skromne teksty pomogły niektórym osobom, małżeństwom i rodzinom w umocnieniu wiary w sercach i rodzinie. Pytajmy i szukajmy odpowiedzi w Bożym słowie: co to znaczy przeżywać z wiarą życie małżeńskie, jak wiarę przeżywać i ukazywać dzieciom od najmłodszych lat, jak bronić wiary, swojej i bliskich, przed osłabieniem, a nawet utratą? Jak w świecie pełnym zaprzeczenia wiary i walki z wiarą być świadkiem wiary: świętość małżeństwa, nierozerwalność, świętość życia od poczęcia do naturalnej śmierci, odpowiedzialne rodzicielstwo. „Małżeństwo jest drogą świętości, nawet wtedy, gdy staje się drogą krzyżową” (bł. Jan Paweł II, Stary Sącz, 16 czerwca 1999 r.)..

PS. Od wielu lat piszę co tydzień rozważania o małżeństwie i rodzinie. Czasem spotykam ludzi, którzy mówią mi, że czytają te teksty i korzystają z nich. Zwracam się z prośbą do Czytelników, by pomogli mi redagować te rozważania, przesyłając uwagi, pytania, podpowiadając, jakie problemy poruszać, jak pomóc małżeństwom i rodzinom. Można je przesyłać do Redakcji „Źródła” lub do Kurii Metropolitalnej w Krakowie.

Comments are closed.