Słowa Życia

NIEDZIELA: Jr 33,14–16; 1 Tes 3,12–4,2; Łk 21,25–28.34–36

Oczekiwanie powtórnego przyjścia Chrystusa

Stefan Lochner, Sąd Ostateczny

Jezus powiedział do swoich uczniów: Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec szumu morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu, w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. Albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłoku z wielką mocą i chwałą. A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie. Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie przypadł na was znienacka, jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym.

Rozważanie

Nadejdzie kataklizm o wymiarze kosmicznym – wzbudzi on trwogę u wszystkich. I to jest reakcja naturalna. Jednak uczniowie Chrystusa wobec tych samych rodzących grozę zjawisk zachować mają spokój, a nawet w pewnym sensie winni przyjąć je z oczekiwaniem pełnym nadziei, bo zbliża się odkupienie. Nadzieja odkupienia już teraz wprowadza człowieka w świat ducha. Jest, niestety, poważne zagrożenie – to ociężałość serca, która zamyka człowieka w kręgu trosk doczesnych. Nasze cywilizacyjne wychylenie w kierunku materii nie pomaga. Tym bardziej szukajmy równowagi, która sprawia, że tu zaangażowani nie zapominamy o wieczności.

Comments are closed.