Słowa Życia

NIEDZIELA:

Pwt 18,15–20; 1 Kor 7,32–35; Mk 1,21–28

Jezus naucza jako mający władzę

Jean-Auguste Dominique Ingres, Jezus wśród uczonych w Prawie

W mieście Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką; uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie. Był właśnie w synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś: Święty Boży.

Lecz Jezus rozkazał mu surowo: Milcz i wyjdź z niego. Wtedy duch nieczysty zaczął go targać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego.
A wszyscy się zdumieli, tak że jeden drugiego pytał: Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są mu posłuszne. I wnet rozeszła się wieść o Nim wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej.

Rozważanie

Pożądamy wielu rzeczy, lecz czy jest coś, czego potrzebujemy najbardziej? Czy możemy odnaleźć coś, co stanowiłoby zasadniczą odpowiedź na nasze trudności? Świadkowie patrząc na działanie Jezusa stwierdzają: „Nowa jakaś nauka z mocą”. I tego dziś potrzebujemy w najwyższym stopniu. Potrzebujemy odkryć nowość nauki Jezusa i doświadczyć mocy Jego słowa. Jeśli stanie się to naszym udziałem, z odwagą pójdziemy dalej bez względu na trudności.

rs

Comments are closed.