Wspomnienie o śp. red. dr. Antonim Franaszku

Był dla nas jak Ojciec

fot. A. Wojnar

12 stycznia 2012 r. odszedł do nie kończącego się życia w światłości Pana, Boga Miłosiernego, dr Antoni Franaszek, współzałożyciel i wieloletni redaktor, członek kolegium redakcyjnego TRK „Źródło”. Był człowiekiem, który Panu Bogu wierzył, bezgranicznie ufał i służył. Ze wszystkich sił starał się, aby Jego wola była całkowicie zgodna z Wolą Bożą, aby swoje życie wypełnić pracą i służbą dla bliźnich. Gdy w wieku 89 lat zakończył swe życie, możemy z całym przekonaniem zaświadczyć, że z pomocą Bożą zrealizował słowa św. Pawła: „Bieg ukończyłem”. A o tę pomoc Bożą umiał zabiegać. Bo chociaż Pan Bóg obdarzył Go wieloma talentami, był człowiekiem niezwykle skromnym i wiedział, że bez pomocy Bożej niczego wartościowego w życiu nie osiągnie. A życie Go nie rozpieszczało; bo u samego jego progu, gdy miał 17 lat wybuchła II wojna światowa. I ten trudny okres życia, już po pierwszym roku okupacji hitlerowskiej w Polsce, mógł skończyć się dla niego tragicznie; ujęty w łapance na Rynku Krakowskim, osadzony w więzieniu na Montelupich, skąd w sposób cudowny został zwolniony. Wówczas podjął chyba najważniejszą decyzję swojego życia – od Adwentu 1940 roku postanowił codziennie uczestniczyć we Mszy świętej i przystępować do Komunii świętej. W ten sposób dziękował Panu Bogu za łaskę życia, za jego ocalenie – kroczył śladami świętych. To postanowienie skrupulatnie wypełniał niemal do ostatniego dnia życia. A Pan Bóg Mu błogosławił i dzisiaj z pełnym przekonaniem możemy dać o Nim najlepsze świadectwo.
Wspaniały Mąż i Ojciec – od 1947 r. trwało Jego małżeństwo z Krystyną, z którą wychował pięcioro dzieci; doczekali się czternaściorga wnucząt i jedenaściorga prawnucząt. Znakomity historyk – uzyskał stopień doktora – znawca dziejów ojczystych, popularyzator historii Polski w wydawnictwach naukowych, w prasie katolickiej i w książkach.
Oddany młodzieży wychowawca i nauczyciel – skierowany po ukończeniu studiów na UJ do pracy w ośrodku wychowawczym w Malborku, potrafił nawiązać z młodzieżą serdeczny kontakt. Był kawalerem Zakonu Rycerskiego Grobu Bożego w Jerozolimie, Rycerzem Niepokalanej – czcicielem Matki Bożej oraz członkiem MI – Rycerstwa Niepokalanej. Wielki patriota – Ojczyznę kochał, odkrywał i upowszechniał karty historii Polski dla następnych pokoleń Polaków. Niestrudzony obrońca życia człowieka – od początku uczestniczył w organizowaniu Krucjaty Modlitwy w Obronie Życia Poczętych Dzieci. Zaangażowany katolik – uczestniczył w wydarzeniach życia Kościoła w Polsce, współpracował z ks. kardynałem Karolem Wojtyłą i Prymasem Tysiąclecia.
Redaktor „Źródła” – od początku je współtworzył i redagował. Nie tylko prowadził dział historyczny, ale także przez wiele lat czuwał nad każdym powstającym numerem „Źródła”. Był dla nas wielkim autorytetem nie tylko w pracy redakcyjnej, ale również wzorem katolika i patrioty.
Łącząc się w smutku i bólu z Rodziną, dziękujemy Panu Bogu za dar życia dr. Antoniego Franaszka, modlimy się o Jego wieczne zbawienie, a wierząc w świętych obcowanie prosimy o nieustanne wspomaganie naszej redakcji i wszystkich Czytelników „Źródła” – z Domu Ojca, przy boku bł. Jana Pawła II i swojej uczennicy – śp. red. Doroty Kościółek.

Redakcja

Comments are closed.