Słowa kapłana

Wy jesteście solą ziemi (2)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ

„Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego… drogi kręte niech staną się prostymi” (Łk 3,4–5). „Jan głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów” (w. 3), powtarzając słowa Izajasza o prostowaniu ścieżek dla Pana. Każdy okres naszego życia i każdy dzień jest wezwaniem skierowanym do nas przez Boga, abyśmy prostowali ścieżki swego życia, bo On przychodzi. Są takie chwile, kiedy to wezwanie jest szczególnie intensywne. Wciąż musimy pamiętać o tym, że to sam Bóg prostuje nasze myśli, pragnienia i czyny. Ale  jesteśmy wolni i od nas zależy, czy przyjmiemy Boga, który daje nam moc do przemiany życia. „Z radością bowiem poprowadzi Bóg Izraela do światła swej chwały z właściwą sobie sprawiedliwością i miłosierdziem” (Ba 5,9). Prorok Baruch przypomina, że Bóg nas prowadzi „do światła swej chwały”, a więc do bliskości z Nim na ziemi i do oglądaniaJego chwały w niebie. Prorok mówi, że Bóg prowadzi nas „z właściwą sobie sprawiedliwością i miłosierdziem”. I sprawiedliwość, i miłosierdzie. Do nas Prorok kieruje mocne słowa: „Podnieś się”. Jego wezwanie jest pełne pokoju i nadziei: „Złóż… szatę smutku i utrapienia swego” (w. 1). Co znaczą te pełne mocy słowa Boże dla małżeństwa i rodziny? Co należy na obecnym etapie  życia małżeńskiego wyprostować, co trzeba w swoim sercu i w sercu wspólnoty rodzinnej przygotować dla Pana? Św. Paweł pisze: „A modlę się o to, aby miłość wasza doskonaliła się coraz bardziej i bardziej… abyście byli czyści i bez zarzutu na dzień Chrystusa” (Flp 1,9–10). Kto wierzy, ten prostuje ścieżki swego życia. Kto się nawraca, kto stale próbuje się poprawić, ten mocniej wierzy. „Podwoje wiary (por. Dz 14,27) są dla nas zawsze otwarte. Wprowadzają nas one do życia w komunii z Bogiem i pozwalają na wejście do Jego Kościoła” (Benedykt XVI, Porta Fidei,1).

Comments are closed.