Przemarsz łaski Bożej

Ks. Abp Józef Michalik Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, Metropolita Przemyski

W Kościele nie może chodzić o statystyki, ale o konkretnego człowieka. Świadectwa tych nawiedzin były bardzo budujące, budzące wielką nadzieję, dlatego że trwały nawet całonocne adoracje. Dużo refleksji i ufności płynęło z krzyża, że droga naśladowania Chrystusa, którą szedł błogosławiony Papież i przed nami nie jest zamknięta. Peregrynacja krzyża wielkopiątkowego błogosławionego Jana Pawła II to na pewno przemarsz łaski Bożej, ponieważ były liczne spowiedzi i modlitwy, te nabożeństwa były bardzo przeżywane przez wiernych. (…) Współczesne duszpasterstwo potrzebuje znaków. Żeby dotknąć głębię niewidzialną, trzeba dotknąć widzialnego znaku. Jest to niekiedy znak krzyża, obraz, a niekiedy drugi człowiek, jego życie albo wspólnota, która się modli. (…) Szczególnie ważne jest duszpasterstwo codzienne, a w jego centrum powinna znajdować się Msza święta.

Fragment wypowiedzi dla KAI, 6 XII 2012 r.

Comments are closed.