Słowa Życia

NIEDZIELA: Mi 5,1–4a; Hbr 10,5–10; Łk 1,39–45

Maryja jest Matką oczekiwanego Mesjasza

Nawiedzenie św. Elżbiety

W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w łonie moim. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana.

Rozważanie

Nazaret – spotkanie Maryi z Aniołem. Gdzieś w górach w domu krewnej – spotkanie Maryi z Elżbietą. Z tych dwóch sytuacji utkana jest najbardziej rozpowszechniona modlitwa dzieci Kościoła: „Zdrowaś Maryja, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc Twojego łona”. Dziesiątki, setki, tysiące razy powtarzane słowa przywołują tamte spotkania, tamte pozdrowienia i odpowiedzi, osoby i ich wiarę. Przywołują tyle razy, jakbyśmy bali się, że coś z owych wydarzeń może umknąć – a nie powinno. Bo zdarzyło się coś wielkiego, a moglibyśmy o tym zapomnieć. Powtarzamy te słowa z uporem, bo to jest sposób na ocalenie tego, co najważniejsze: ocalenie pamięci o tym, co Bóg nam uczynił.

Comments are closed.