Upragniona jedność

ks. kard. Stanisław Dziwisz METROPOLITA KRAKOWSKI

Na Dobrą Nowinę o zwycięstwie Jezusa Chrystusa, przemieniającym człowieka, czeka świat. Nasze słowo musi być poparte świadectwem miłości, a także jedności Kościoła jako wspólnoty ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Pana. Sam Jezus podkreślał ten warunek, modląc się żarliwie w Wieczerniku do swego Ojca i prosząc, „aby wszyscy stanowili jedno” (…). Musimy przemawiać jednym głosem. Musimy dawać świadectwo, że uwierzyliśmy największej Miłości i że ona odmieniła nasze życie. Zdajemy sobie sprawę, jak bardzo nasze historyczne podziały, uprzedzenia, urazy i niechęci osłabiają ewangelizację współczesnego świata. Nie możemy pogodzić się z trudnym dziedzictwem podzielonego chrześcijaństwa, przejętym od poprzednich pokoleń uczniów Chrystusa, którzy nie poradzili sobie z wielkością daru jednego Kościoła, jednej wspólnoty, jednej wiary.

Fragment wystąpienia, Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, Bazylika Przenajświętszej Trójcy w Krakowie, 22 stycznia 2012 r.

Comments are closed.