Słowa Życia

NIEDZIELA: Rdz 9,8–15; 1 P 3,18–22; Mk 1,12–15

Jezus był kuszony przez szatana, aniołowie zaś Mu usługiwali

Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. Czterdzieści dni przebył na pustyni, kuszony przez szatana. Żył tam wśród zwierząt, aniołowie zaś Mu usługiwali.
Po uwięzieniu Jana przyszedł Jezus do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.

Rozważanie

Pustynia. Post. Kuszenie. Otoczenie zwierząt. To wszystko przez czterdzieści dni. Byli też aniołowie. Później wrócił do ludzi, ale inaczej – nie jako syn, brat, krewny, rodak. Wrócił jako Mesjasz. A dalej już nauczanie, zmaganie z ludzką słabością, niezrozumieniem, wreszcie odrzuceniem. Czy potrzebne były dni na pustyni? Te dni potrzebne są nam! Jezus wciąż uczy, że zasadnicza walka toczy się z wrogiem, który atakuje duszę człowieka. Walczymy o czystość duszy. Wiele jest przeszkód, ale nie zapominajmy – są też aniołowie.

rs

Comments are closed.