Słowa kapłana

Wy jesteście solą ziemi (17)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ

„Ujrzał i uwierzył” – tak napisał o sobie św. Jan wspominając, jak z Piotrem biegli do grobu, bowiem Maria Magdalena oznajmiła im: „Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono” (J 20,2). „Ujrzał i uwierzył”. Gdy wszedł do grobu zobaczył płótna i chustę, która była na głowie Jezusa. „Uwierzył” – w jednej chwili uwierzył w słowa, które mówił Pan Jezus, że będzie zabity, ale trzeciego dnia powstanie z martwych. Po latach napisał o sobie i Piotrze: „Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych” (J 20,9). Świadectwo o zbawczej śmierci na krzyżu i o zmartwychwstaniu Pana Jezusa było najważniejszą treścią nauczania Apostołów. Św. Piotr w Cezarei mówił: „Jego to zabili zawiesiwszy na drzewie. Bóg wskrzesił Go trzeciego dnia i pozwolił Mu ukazać się… nam, wybranym uprzednio przez Boga na świadków, którzyśmy z Nim jedli i pili po Jego zmartwychwstaniu” (Dz 10,39–41). Wiara w moc zbawczą i mądrość Chrystusowego Krzyża, wiara w zwycięstwo Chrystusa nad śmiercią i szatanem przez zmartwychwstanie, jest szczególnie umacniana w rodzinie, która pobożnie przeżywa Wielki Tydzień i Wielkanoc oraz dni oktawy po uroczystości Zmartwychwstania. Wiara jest umacniana przez udział w liturgii i przez atmosferę w rodzinie w czasie Triduum Sacrum i Wielkanocy. Wielkim przeżyciem dla rodziny, a szczególnie dla małych dzieci, jest ucałowanie Krzyża w Wielki Piątek. Nawiedzenie Grobu i modlitwa przed Panem Jezusem wystawionym w monstrancji jest okazją do katechezy, do wytłumaczenia dziecku prawdy o powstaniu Pana Jezusa z martwych i Jego obecności pośród nas. Trzeba się bronić przed powierzchownym przeżywaniem świąt. Dla wielu ludzi święta kojarzą się z czasem wolnym, z wyjazdem – bez Mszy świętej, bez przeżywania tajemnic wiary – dla niektórych najważniejsze jest przyjęcie gości, czy rozrywka. Św. Paweł nas zachęca: „Szukajcie tego, co w górze” (Kol 3,1). „W Nim, który umarł i zmartwychwstał dla naszego zbawienia, znajdują pełne światło przykłady wiary, które naznaczyły dwa tysiące lat naszej historii zbawienia” (Porta fidei, 13).

Comments are closed.