Słowa kapłana

Wy jesteście solą ziemi (18)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ

„Bóg jest miłością” – napisał św. Jan (1 J 4,16). Bóg jest „bogaty w miłosierdzie” – czytamy u św. Pawła Apostoła (Ef 2,4). Boża miłość jest miłosierna, bo Bóg pochyla się nad ludzkim cierpieniem, przemijaniem i śmiercią. Jest miłosierny, bowiem przebacza grzechy, daje nadzieję i siły do nawrócenia, otwiera nam, grzesznym, niebo. W szczególny sposób Bóg okazał światu miłosierdzie przez mękę, śmierć i zmartwychwstanie swego Syna, Jezusa Chrystusa. Prawdę o miłosierdziu Bożym przypomniała św. Faustyna. Dzięki jej prywatnym objawieniom otrzymaliśmy obraz miłosiernego Jezusa, koronkę do Miłosierdzia Bożego, święto Miłosierdzia Bożego. „Dzienniczek” pomaga wielu ludziom otworzyć się na miłosierną miłość Bożą, zaufać Bogu, Jego słowu i planom, odpowiadać na Boże miłosierdzie przez modlitwę, słowa o miłosierdziu i czyny miłosierdzia. Na obrazie, jaki został namalowany na podstawie prywatnych objawień św. Faustyny, Pan Jezus jest przedstawiony jako umęczony na krzyżu, a jednocześnie żyjący, zmartwychwstały. Jezu, ufam Tobie – ten napis jest umieszczony pod obrazem Pana Jezusa Miłosiernego; przypomina słowa wypowiedziane przez Zmartwychwstałego Pana: „Pokój wam” (J 20,19). Pan Jezus przyniósł Apostołom i światu dar wysłużony na krzyżu: „Weźmijcie Ducha Świętego” (J 20,22). Daje Apostołom władzę odpuszczania grzechów: „Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane” (J 20,23). Przyjęcie odpuszczenia grzechów jest zobowiązujące: „odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom”. Pan Jezus mówi: „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,7). Czytamy w Apokalipsie: „On położył na mnie prawą rękę, mówiąc: Przestań się lękać! Jam jest Pierwszy i Ostatni i żyjący” (Ap 1,17–18). Św. Tomasz Apostoł, gdy dotknął ran Pana Jezusa zmartwychwstałego, wyznał wiarę i miłość: „Pan mój i Bóg mój”. Spotkanie z ukrzyżowanym i zmartwychwstałym Panem wyzwala w nas miłość, umacnia miłosierdzie wobec bliźnich. Czyny miłosierdzia względem braci są owocem, ale też warunkiem otrzymania Bożego miłosierdzia. „Aby słuchać Jezusa, który wzywa nas do wiary w Niego i zaczerpnięcia z Jego źródła, wytryskującego wodą żywą” (Porta fidei, 3).

Comments are closed.