Idźcie i głoście

Ks. Abp Józef Michalik Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, Metropolita Przemyski

Chrystus po zmartwychwstaniu zachęca Apostołów i niewiasty do podjęcia trudu wędrówki do Galilei, by Go spotkać. To jest bardzo ważne wskazanie na nasz trud szukania, abyśmy wiedzieli, Kogo szukamy. Ważne jest to, byśmy wsłuchiwali się, próbowali pogłębiać namiastki naszej wiary, jaką jest np. tradycja. W naszym życiu chrześcijańskim trzeba postarać się, żeby coś było w nas podobnego do Jezusa. Nasze życie, każdy czyn, ma związek z naszą nadzieją odbudowania w sobie nowego człowieka – Chrystusa. (…) Jezus zmartwychwstały nie zamyka się tylko w gronie Apostołów w Wieczerniku. Nie chce tylko wiary zachować w tym gronie najściślejszym, ale posyła: idźcie i głoście. Chrystus nie chce Kościoła zamkniętego, Kościoła – twierdzy. Kościół czyli każdy z nas ochrzczonych ma mieć odwagę bycia chrześcijaninem na zewnątrz, chrześcijaninem świadectwa wiary – przez świadectwo miłości jeden do drugiego. (…) Chrystus przyszedł w czasie wielkiego zanurzenia w grzech, wielkiego zaciemnienia sumień, przepadła cywilizacja rzymska, przepadnie i nasza, jeśli nie nawrócimy się.

Fragment homilii wygłoszonej podczas Mszy św. w Święto
Zmartwychwstania Pańskiego, Przemyśl, 31 III 2013 r.

Comments are closed.