Pasterskie nauczanie

Kościół jest nam potrzebny

ks. kard. Stanisław Dziwisz Metropolita Krakowski

Kościół jest wspólnotą pamięci. Powraca stale do wielkich wydarzeń zbawczych – do życia, męki, śmierci i zmartwychwstania swojego Pana, bo w tych wydarzeniach odnajdujemy pełną prawdę o Bogu i człowieku, o każdym z nas, o naszym losie i przeznaczeniu. To jest podstawowa misja Kościoła w każdym czasie, w każdym pokoleniu, w każdym miejscu na ziemi. Kościołowi została przekazana Ewangelia, by ją głosił wszystkim narodom, aż do skończenia świata. Kościołowi została przekazana Eucharystia, która uobecnia zbawcze wydarzenia i dzięki której zmartwychwstały Jezus wkracza w nasze życie, karmi nas swoim Ciałem i Krwią, byśmy nie ustali na pielgrzymim szlaku prowadzącym do wieczności. Uczmy się takiego spojrzenia na Kościół, na jego prawdziwą naturę i niezbywalną rolę.(…) Bo nie ma Chrystusa bez Kościoła, i nie ma Kościoła bez Chrystusa. Pamiętajmy o tym, zwłaszcza gdy próbuje się nam przedstawiać jednostronny i zdeformowany obraz Kościoła, zniechęcający do niego, ukazujący tylko jego słabości. Kościół jest nam potrzebny, ale i my jesteśmy potrzebni Kościołowi, by składać wobec świata wiarygodne świadectwo o Chrystusie i Jego Ewangelii.

Fragment homilii wygłoszonej podczas Mszy św. w Święto Zmartwychwstania Pańskiego, Katedra Wawelska, 31 III 2013 r.

Comments are closed.