Tydzień liturgiczny

Trzeci tydzień wielkanocny 15–20 IV 2013

Poniedziałek

Dz 6,8–15; J 6,22–29

Słowo Boże: Niektórzy zaś… wystąpili do rozprawy ze Szczepanem. Nie mogli jednak sprostać mądrości i Duchowi, z którego natchnienia przemawiał. Podstawili więc ludzi, którzy zeznali: „Słyszeliśmy, jak on mówił bluźnierstwa przeciwko Mojżeszowi i Bogu”. Wielokrotnie jesteśmy ludźmi z tłumu. Gdy słuchamy medialnych informacji, jesteśmy cząstką wielkiego tłumu odbiorców, którymi można manipulować. Więcej – którzy są manipulowani. Tak łatwo było podburzyć wielu przeciw Szczepanowi… Tak łatwo jest sterować naszymi emocjami, naszym myśleniem, naszymi wyborami… Bądźmy czujni, by nas nie zwiedziono.

Modlitwa dnia: Boże, Ty ukazujesz błądzącym światło Twojej prawdy, aby mogli wrócić na drogę sprawiedliwości; spraw, niech ci, którzy uważają się za chrześcijan, odrzucą wszystko, co się sprzeciwia jej godności, a zabiegają o to, co jest z nią zgodne.

Wtorek

Dz 7,51–59.8,1; J 6,30–35

Słowo Boże: Któregoż z proroków nie prześladowali wasi ojcowie? Pozabijali nawet tych, którzy głosili przyjście Sprawiedliwego. A wyście zdradzili Go teraz i zamordowali. Wy, którzy otrzymaliście Prawo za pośrednictwem aniołów, lecz nie przestrzegaliście go. Szczepan próbował zachęcać do wiary w Chrystusa. Gdy natknął się na opór nie do pokonania, nie pozostało mu nic innego, jak nazwać po imieniu zaistniałą sytuację. Są takie chwile, gdy trzeba bez ogródek mówić nawet przykre słowa prawdy, by poruszyć ludzkie sumienie. Nigdy, by przygnieść i zdobyć przewagę. Zawsze, gdy trzeba budzić ludzkiego ducha z otępienia i przewrotności.

Modlitwa dnia: Boże, Ty otwierasz bramy swojego królestwa dla odrodzonych z wody i Ducha Świętego, umocnij w łasce swoich wiernych, aby oczyszczeni z wszystkich grzechów osiągnęli dobra przez Ciebie obiecane.

Środa

Dz 8,1b–8; J 6,35–40

Słowo Boże: Po śmierci Szczepana wybuchło wielkie prześladowanie w Kościele jerozolimskim. Wszyscy, z wyjątkiem Apostołów, rozproszyli się po okolicach Judei i Samarii. Szczepana zaś pochowali ludzie pobożni z wielkim żalem. Wybuchło pierwsze poważne prześladowanie uczniów Jezusa. I okazuje się, że nie ma jednego, uznanego za słuszne, rozwiązania. Jedni uciekają, inni pozostają na miejscu. A każdym kieruje Duch Boży podług swej woli. Bogactwo Kościoła, to bogactwo rozwiązań, różnorodność dróg, nieskrępowane działanie Ducha, który także dziś może nieoczekiwanie wyznaczać nowe zadania.

Modlitwa dnia: Wszechmogący Boże, przybądź z pomocą Twoim przybranym dzieciom, które obdarzyłeś łaską wiary, i daj im również udział w zmartwychwstaniu Twojego Syna.

Czwartek

8,26–40; J 6,44–51

Słowo Boże: Anioł Pański powiedział do Filipa: „Wstań i idź około południa na drogę, która prowadzi z Jerozolimy do Gazy: jest ona pusta”. A on poszedł. Właśnie wtedy przybył do Jerozolimy oddać pokłon Bogu Etiop, dworski urzędnik królowej etiopskiej… Anioł wezwał Filipa, a ten udał się na wskazane miejsce. Mógł uznać, że niema sensu wychodzić na pustą drogę, że przecież nikt rozsądny w południe nie naraża się na palące promienie słońca. A jednak poszedł. I spotkał Etiopczyka, któremu mógł ukazać drogę wiary i udzielić chrztu. Nasz trzeźwy rozsądek nie zawsze jest w stanie wyśledzić Boże zamysły. Nieraz wiara potrzebuje fantazji.

Modlitwa dnia: Wszechmogący, wieczny Boże, w tych dniach lepiej poznaliśmy Twoją ojcowską dobroć; spraw, abyśmy gorliwiej korzystali z Twojej łaski i uwolnieni z mroków błędu całym sercem przylgnęli do prawdy.

Piątek

Dz 9,1–20; J 6,52–59

Słowo Boże: Wtedy Ananiasz poszedł. Wszedł do domu, położył na nim ręce i powiedział: „Szawle, bracie, Pan Jezus, który ukazał ci się na drodze, którą szedłeś, przysłał mnie, abyś przejrzał i został napełniony Duchem Świętym”. Prześladowca Kościoła, powalony na ziemię nadzwyczajnym światłem w drodze do Damaszku, teraz prosi Kościół o pomoc. Sam Chrystus powołał Szawła. Zaraz jednak oddał go w ręce Kościoła. Tak działa Chrystus nadal. Inspiruje człowieka od wnętrza, zarazem prowadzi go przez posługę Kościoła, poprzez posługę konkretnych ludzi w Kościele.

Modlitwa dnia: Wszechmogący Boże, Ty nam dałeś poznać tajemnicę zmartwychwstania Pańskiego; niech Twój Duch miłości sprawi, abyśmy powstali do nowego życia.

Sobota

Dz 9,31–42; J 6,55.60–69

Słowo Boże: „Eneaszu – powiedział do niego Piotr – Jezus Chrystus cię uzdrawia, wstań i zaściel swoje łóżko!”. I natychmiast wstał. Widzieli go wszyscy mieszkańcy Liddy i Saronu i nawrócili się do Pana. Znaki, które towarzyszyły nauczaniu apostolskiemu, były mocnym argumentem ku nawróceniu. Wydaje się, że dziś również potrzebujemy znaków. Owszem, bywają niezwykłe uzdrowienia fizyczne. Ale dziś bardziej możemy głosić Chrystusa, gdy wokół siebie budujemy pokój, życzliwość, bezinteresowność i usłużność. Te znaki dobrze służą Ewangelii.

Modlitwa dnia: Boże, Ty wierzących w Ciebie obdarzyłeś nowym życiem w sakramencie Chrztu świętego, otaczaj odrodzonych w Chrystusie nieustanną opieką, aby odpierali ataki złego ducha i zachowali Twoją łaskę.

Comments are closed.