Cud miłosierdzia odmienił losy ludzkości

KS. BP PIOTR LIBERA BISKUP DIECEZJALNY PŁOCKI

Zmartwychwstały Pan każdemu człowiekowi powtarza: „przestań się lękać!”, „jestem żyjący na wieki wieków”. Cud miłosierdzia radykalnie odmienił losy ludzkości. W tym cudzie objawia się w pełni miłość Ojca, który dla naszego odkupienia nie wahał się złożyć w ofierze swego Jednorodzonego Syna. W Chrystusie poniżonym i cierpiącym ludzie wierzący i niewierzący mogą podziwiać zdumiewające świadectwo solidarności, która jednoczy Go z naszą ludzką kondycją w sposób przekraczający wszelką wyobrażalną miarę. Niepojęta miłość Boga objawia się i urzeczywistnia jako miłosierdzie w naszym codziennym życiu i przynagla każdego człowieka, aby i on z kolei czerpał miłość miłosierną od Ukrzyżowanego. Czyż bowiem programem życia każdego ochrzczonego i całego Kościoła nie jest właśnie miłowanie Boga i miłowanie bliźniego, a nawet „nieprzyjaciół”, za przykładem Jezusa? Św. siostra Faustyna Kowalska była świadkiem i apostołką miłosiernej miłości Boga. Orędzie, którego była głosicielką, jest właściwą i przekonującą odpowiedzią, jakiej Bóg zechciał udzielić na pytania i oczekiwania ludzi obecnej epoki naznaczonej przez straszliwe tragedie. Poprzez tajemnicę zranionego serca Jezusa nieustannie rozlewa się odradzający strumień miłosiernej miłości Boga. Jezu, ufam Tobie! – ta modlitwa, ceniona przez wielu czcicieli Miłosierdzia Bożego, trafnie wyraża postawę, z jaką my także pragniemy powierzyć się z ufnością dłoniom Zbawiciela. Wystarczy prosty akt zawierzenia, aby przebić zasłonę mroku i smutku, zwątpienia i rozpaczy.

Fragment homilii wygłoszonej podczas Mszy św. w Niedzielę Miłosierdzia, Płock, 7 IV 2013 r.

Comments are closed.