Słowa kapłana

Wy jesteście solą ziemi (20)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ

Pan Jezus nazwał siebie Dobrym Pasterzem (J 10,11), który daje życie za swoje owce. „Moje owce słuchają mego głosu, a Ja je znam” (J 10,27). Dobry Pasterz nazywa nas swoimi owcami: „moje owce”. Należymy do Boga, bo jesteśmy stworzeni. Syn Boży umarł na krzyżu dla naszego zbawienia, dlatego mówi: „moje owce”. On nas kocha, prowadzi nas, uczy, broni przed wilkami, czyli szatanem. „Moje owce słuchają mego głosu… Idą one za Mną” – jest to zachęta, wezwanie. Człowiek w swojej pysze nie chce słuchać Pana Jezusa. Ewangelia miłości i życia, nauka o małżeństwie i rodzinie, jest dziś często odrzucana, lekceważona, nazywana nienowoczesną. Zaś to, co sprzeciwia się Bożemu objawieniu, bywa określane słowami: wolność, tolerancja, prawa kobiety, miłość, postęp. „Ja znam je” – Pan Jezus zna każdego z nas: zna naturę człowieka, wie, czym jest małżeństwo i rodzina. Zna każdego z nas bardziej, niż my samych siebie. Niekiedy małżonkowie sądzą, że znają dokładnie siebie nawzajem, swoje dzieci. Wydają o sobie sądy, często niesprawiedliwe. Pan Jezus zna nas, nasze pragnienia, tęsknoty i grzechy. Wie, jak możemy obronić swoją godność i jak – z pomocą Jego łaski – możemy wytrwać w powołaniu. Trzeba tylko słuchać Jego głosu, iść za Nim i pomagać bliźnim, a szczególnie członkom rodziny, wypełniać wolę Bożą. „Ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki” (J 10,28). Życie wieczne, życie Boże, nosimy w sobie już teraz, tu na ziemi. A jednocześnie pamiętamy, że będąc wiernymi powołaniu, przygotowujemy się do śmierci i do życia wiecznego. Pan Jezus, Dobry Pasterz, ustanowił Apostołów, powołał ich i posłał, aby głosili Jego Ewangelię. Otaczajmy modlitwą biskupów i księży, którzy są często atakowani za to, że bronią katolickiej nauki o małżeństwie i rodzinie. Rozmawiajmy życzliwie o naszych kapłanach, prostujmy krzywdzące ich opinie i módlmy się w rodzinie o nowe powołania do służby Bożej. „Kiedy się wierzy, w sposób wolny przyjmuje się całą tajemnicę wiary, bo gwarantem jej prawdy jest sam Bóg” (Porta fidei, 10).

Propozycja postanowienia

Zachęcę do modlitwy za kapłanów, o nowe powołania i podejmę pokutę za tych, którzy sprzeniewierzyli się łasce powołania.

Comments are closed.