Słowa Życia

NIEDZIELA: Dz 13,14.43–52; Ap 7,9.14b–17; J 10,27–30

Jezus daje swoim owcom życie wieczne

Jezus powiedział:
Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną i Ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy.

Rozważanie

Jezus jest Pasterzem swego ludu, Kościoła. I nie jest to tylko deklaracja. Nie jest to także jakakolwiek bezprawna uzurpacja, ani też wchodzenie w nieswoje kompetencje. Jest Pasterzem, a potwierdził to, płacąc najwyższą cenę – oddał swe życie za tych, dla których jest Przewodnikiem. Żydzi doskonale wiedzieli, że ich Pasterzem jest Bóg. Jezus zjednoczony z Ojcem wchodzi w tę funkcję. Umierając potwierdza, że nic nie wyrwie nas z Jego ręki. Poza naszą wolną decyzją. My możemy Go odrzucić, przejść obojętnie, wybrać inną drogę. On tego nie uczyni.

rs

Comments are closed.