Słowa Życia

NIEDZIELA: Dz 14,21–27; Ap 21,1–5a; J 13,31–33a.34–35

Przykazanie nowe

Po wyjściu Judasza z wieczernika Jezus powiedział: Syn Człowieczy został teraz uwielbiony, a w Nim został Bóg uwielbiony. Jeżeli Bóg został w Nim uwielbiony, to Bóg uwielbi Go także w sobie samym, i zaraz Go uwielbi. Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. Będziecie Mnie szukać, ale jak to Żydom powiedziałem, tak i teraz wam mówię, dokąd Ja idę, wy pójść nie możecie. Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali.

Rozważanie

Znów powracamy do wieczernika, do ostatniej wieczerzy, do zdrady Judaszowej. Gdy wiemy o zmartwychwstaniu Pana, wszystko to brzmi zupełnie inaczej. Tragiczne fakty straciły swą ostrość, nie ranią już tak mocno, wiemy, że wszystko znalazło już pomyślne rozwiązanie. Ale Jezus mówi także o szukaniu: On odchodzi, my będziemy Go szukać. Tak też przeżywamy nasz czas. Na ten czas otrzymujemy istotną wskazówkę: Pan mówi o nowym przykazaniu. Jeśli tęsknimy za Nim, pragniemy Go szukać, zależy nam na spotkaniu z Nim, jest jedna droga, ta, o której mówi nowe przykazanie: abyście się wzajemnie miłowali, jak Ja was umiłowałem. Poszukiwanie Jezusa na innych drogach skazane jest na niepowodzenie.

rs

Comments are closed.