Każdy rok to czas łaski

Ks. Abp Józef Michalik Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, Metropolita Przemyski

Do najważniejszych sukcesów zaliczam opracowanie i wydanie przez Episkopat Polski dokumentu podejmującego ważne tematy społeczne w naszym kraju. Ciągle uważam, że za mało z niego czerpiemy, jako inspiracji Katolickiej Nauki Kościoła. Mam tu na myśli wszystkich: parafie i wiernych. Ważnym wydarzeniem było również wspólne Przesłanie Kościoła katolickiego w Polsce i Kościoła prawosławnego w Rosji na temat sytuacji wiary we współczesnym świecie. Te znaki niepokoju, które widzimy, muszą zmuszać nas do myślenia. Ale głos zabieramy nie dlatego, że one nam osobiście grożą, ale dlatego, że takie jest polecenie Chrystusa i chcemy w ten sposób, służąc Ewangelii, usłużyć światu. (…) Do najistotniejszych wydarzeń zaliczam także Synod Biskupów. Ten temat: nowa ewangelizacja jest bardzo ważny dla naszej koncepcji duszpasterskiej, także dla nowych inicjatyw w Roku Wiary, które będziemy podejmować, aby pogłębiać wiarę. Każdy chrześcijanin ma do tego okazję i [wynikający] obowiązek. Za największy niepokój uważam zawirowania wokół miejsca religii w szkole. Usunięcie nauczania religii z siatki godzin obowiązkowych to krok do wprowadzenia zamieszania w umysły i relatywizowania.

Fragment wypowiedzi dla Katolickiej Agencji Informacyjnej, 29 XII 2012 r.

Comments are closed.