Słowa Życia

NIEDZIELA: Dz 2,1–11; 1 Kor 12,3b–7.12–13; J 20,19–23

Jezus daje Ducha Świętego

ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Przyszedł Jezus, stanął pośrodku, i rzekł do nich: Pokój wam! A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: Weźmijcie Ducha Świętego. Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane.

Rozważanie

Jesteśmy ochrzczeni – to znaczy napełnieni Duchem Świętym. Jesteśmy bierzmowani – znów napełnieni Duchem Bożym dla umocnienia wiary i świadectwa. Lecz czy to już wszystko, co konieczne? Czy to wystarczy? Czy przynosimy dojrzałe owoce swego życia? Bynajmniej, wciąż nieznośnie uwiera nas nasza słabość, powraca grzech, bywa, że unikamy kolejnych wyzwań… Bo trzeba jeszcze więcej Ducha, jeszcze więcej otwartego serca, jeszcze więcej modlitwy. Stała modlitwa jest kluczem, który otwiera nasze serce dziś na łaskę, która jest konieczna, by kolejne dziś przeżyć właściwie, to znaczy z Duchem Boga w sercu.

Comments are closed.