Pasterskie nauczanie

Otworzyć się na działanie Boga

ks. kard. Stanisław Dziwisz Metropolita Krakowski

Św. Paweł przyrównuje Kościół do Bożej budowli, której
fundamentem jest sam Jezus. „Fundamentu bowiem nikt nie może położyć innego jak ten, który jest położony, a którym jest Jezus Chrystus”. Kościół, Boża budowla, jest żywa, bo to my ją stanowimy. My jesteśmy jej żywymi kamieniami. Ona wyrasta w naszych umysłach i sercach. Ona wyrasta między nami, noszącymi niezatarte znamię Chrztu świętego. Ona wyrasta między nami słuchającymi Bożego słowa i karmiącymi się Ciałem i Krwią Pańską. (…) Łączy się z tym świadectwo, jakie powinniśmy dawać Jezusowi i Jego Ewangelii we współczesnym świecie. Wymowne są słowa Benedykta XVI sprzed dwóch lat, że „wszyscy mogą otworzyć się na działanie Boga, na Jego miłość; my, chrześcijanie, dając ewangeliczne świadectwo, musimy być żywym przesłaniem, więcej, w wielu wypadkach jesteśmy jedyną Ewangelią, jaką dzisiejsi ludzie jeszcze czytają” (homilia, 9 III 2011). Możemy i powinniśmy być świadkami nadziei dla ludzi szukających sensu życia, stawiających czoło trudnym wyzwaniom.

Comments are closed.