Duch Święty działa w Kościele

KS. ABP STANISŁAW GĄDECKI METROPOLITA POZNAŃSKI, WICEPRZEWODNICZĄCY KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI

Żadne dobre dzieło podjęte w Kościele nie byłoby możliwe bez działania Ducha Świętego. Od zesłania Ducha Świętego rozpoczął się nowy etap w historii zbawienia – czas Ducha Świętego. Od tamtego momentu nastąpiła nierozerwalna więź między Duchem Świętym a Kościołem: tam, gdzie jest Kościół, tam jest również Duch Święty, a gdzie jest Duch Święty, tam jest Kościół i wszelka łaska. Nierozerwalny związek między Duchem Świętym a Kościołem istnieje także dzisiaj, bez Niego bowiem Kościół stałby się jedynie czysto ludzką organizacją. Kiedy Duch Święty działa w Kościele można być pewnym, że Kościół jako całość nie zbłądzi w pełnieniu woli Bożej. Zdarzają się co prawda w Kościele zgorszenia, grzechy, herezje i schizmy, zdarzają się ludzie nadużywający władzy i wykorzystujący religię do swoich własnych celów, lecz ostatecznie to nie oni, ale Duch Święty kieruje Kościołem. Najlepszy dowód na działanie Ducha Świętego to gwałtowny rozwój Kościoła w pierwszych dziesięcioleciach, które nastąpiły po epoce apostolskiej. Po ludzku było niemożliwe, by grupka kilkunastu nieuczonych ludzi bez pomocy techniki i środków przekazu, bez dużych pieniędzy mogła krzewić swoje ideały i sposób życia na cały ówczesny świat. A jednak dokonali tego. Nie sami, ale Duch Święty, którego Jezus posłał im tak, jak obiecał.

Fragment homilii wygłoszonej podczas Mszy św. w uroczystość Zesłania Ducha Świętego w kościele pw. św. Barbary w Tomicach, obchodzącym 550. rocznicę powstania, 19 V 2013 r.

Comments are closed.