Beatyfikacja 2013

“Gaude Mater Polonia”

Ciesz się Polsko,
ciesz się Kościele,
raduj się Krakowie

Fot. archiwum sióstr prezentek

Dziś, 9 czerwca 2013 r. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, do grona błogosławionych zostaną dołączone dwie Polki: Matka Małgorzata Szewczyk i Zofia z Maciejowskich Czeska. Te niezwykłe kobiety to założycielki dwóch zgromadzeń zakonnych – sióstr serafitek i prezentek, które znamy z naszej codzienności. To przecież duchowe ich córki pracują w naszych szkołach, szpitalach, prowadzą przedszkola, świetlice i stołówki dla ubogich. Dzieło, które rozpoczęły przed laty, trwa.

– To ogromna radość, a le i wezwanie do jeszcze gorliwszej służby dla Kościoła w myśl założycielek naszych zgromadzeń – podkreślają siostry prezentki i serafitki, wskazując, że ta beatyfikacja odbędzie się w Roku Wiary.

Warto zauważyć, że obie błogosławione pracowały na rzecz ubogich, ludzi pozbawionych opieki. Zofia Czeska założyła pierwszą w Polsce szkołę dla dziewcząt. Na ten cel przeznaczyła cały swój majątek. Sama w małżeństwie nie doczekała się potomstwa. Kochała bardzo dzieci i im poświęciła swoje życie. Z kolei Matka Małgorzata Szewczyk, wielka czcicielka św. Franciszka z Asyżu, początkowo gromadziła wokół siebie starsze panie, potem, widząc wielkie ubóstwo dzieci, także je przygarniała do siebie. W czasie wielkiego kryzysu kobiecości, macierzyństwa, te wielkie Polki, które Kościół wynosi dziś do chwały ołtarzy, pokazują jak żyć, by zasłużyć na Niebo, by życie miało sens, by człowiek czuł się szczęśliwy. Wpatrujmy się w to, co robiły, jak przeszły przez tę ziemię – i naśladujmy je. Módlmy się za ich wstawiennictwem za Kościół, za Polskę, za nasze rodziny, za nasze dzieci. One są wspaniałymi pośredniczkami u Pana Boga, o czym świadczy wiele świadectw, mówiących o wyproszonych łaskach i cudach. Błogosławiona Matko Małgorzato Szewczyk, módl się za nami! Błogosławiona Zofio z Maciejowskich Czeska, módl się za nami!

Comments are closed.