Pasterskie nauczanie

Poszanowanie życia miarą cywilizacji

ks. kard. Stanisław Dziwisz Metropolita Krakowski

Kościół posłany jest do świata, aby być w nim zaczynem dobra i miłości, aby przepajać go ewangelicznymi wartościami, aby strzec ładu moralnego, opierającego się w pierwszym rzędzie na prawie natury, zapisanym w Dekalogu. Kościół przypomina człowiekowi o jego godności i powołaniu, o wartości życia, o nadrzędności prawa Bożego nad prawem stanowionym przez prawodawcze instytucje. Kościół nigdy nie zrezygnuje z tej misji, bo inaczej sprzeniewierzyłby się swojemu Założycielowi – Jezusowi Chrystusowi. Może to czasem wywoływać, i wywołuje napięcia, a nawet otwartą krytykę i sprzeciw wobec Kościoła. Kościół broni świętości życia i jego godności. Dzięki Bogu, w naszych czasach wzrósł w polskim społeczeństwie szacunek dla życia, także dla życia nienarodzonych. Wzrosła świadomość świętości tego życia, jego nienaruszalności. Trzeba nadal budzić świadomość i wrażliwość w tym zakresie, bo nie jest to tylko sprawa wiary i religii, ale sprawa człowieczeństwa, sprawa fundamentów naszej kultury i organizacji życia społecznego. Poszanowanie dla życia jest miarą naszej cywilizacji.

Fragment homilii wygłoszonej podczas Uroczystości Bożego Ciała, Kraków, 30 V 2013 r.

Comments are closed.