30. rocznica papieskiej wizyty

KS. BP GRZEGORZ BALCEREK BISKUP POMOCNICZY ARCHIDIECEZJI POZNAŃSKIEJ

Uroczysta oprawa liturgii sprawowanej w poznańskiej katedrze pozostaje w harmonii z wypowiedzianymi 30 lat temu w Poznaniu przez Jana Pawła II słowami, iż „kultura polska posiada znamiona nade wszystko zachodnioeuropejskie”. Wizyta Papieża przyniosła narodowi nową nadzieję, a zaznaczyło się to przede wszystkim w nieprzeliczonych, wręcz milionowych tłumach uczestników spotkań, także w Poznaniu. (…) Rzeczywiście, głównym przesłaniem tej pielgrzymki Ojca Świętego sprzed 30 lat było przyniesienie narodowi polskiemu nadziei. I to zaowocowało wieloma przedsięwzięciami w życiu społecznym, które doprowadziły sześć lat później do zmian ustrojowych, o jakich jeszcze w czasie owej wizyty trudno było marzyć. (…) Hitlerowcy prześladowali księży nie dlatego, że pełnili oni posługę religijną, ale za działalność patriotyczną. A po II wojnie światowej, w czasach reżimu komunistycznego, zanim jeszcze powstały organizacje opozycyjne, właśnie księża uczyli innego od obowiązującego wtedy sposobu myślenia i postępowania. W 1983 roku Jan Paweł II powiedział, iż Poznań wyznacza w życiu Narodu szczególny styl budowania wspólnego dobra. Niech to będzie wskazanie także dla naszego pokolenia Poznaniaków. Budowanie dobra wspólnego rozpocznijmy od umiłowania Kościoła i stosowania Jego nauki w naszym życiu, zwłaszcza w rodzinie. Tak wiele jest do zrobienia w naszej Ojczyźnie.

Fragment homilii wygłoszonej podczas Mszy św. w 30. rocznicę pierwszej wizyty Jana Pawła II w Poznaniu, 20 VI 2013 r.

Comments are closed.