Imiona Jezusa (4)

SYN CZŁOWIECZY

Ks. Edward Staniek

Jezus jest najdoskonalszym człowiekiem, idealnie zjednoczonym z Bogiem. Zapowiadali Go prorocy Starego Testamentu. On sam nazywał siebie Synem Człowieczym. W spotkaniu z Nim rozmawiamy równocześnie z Synem Boga i Synem Człowieczym, czyli z Bogiem i najdoskonalszym Człowiekiem. Ktokolwiek szuka odpowiedzi na pytania: kim jest Bóg i kim jest człowiek?, znajduje ją w Jezusie Chrystusie. W Nim jest najdoskonalej objawiony Bóg jako Ojciec i w Nim jest najdoskonalej zrealizowany człowiek. Nikt na ziemi nie ma tak doskonałego rozumu, jak Jezus – i dlatego wśród ludzi jest autorytetem najwyższym i żaden geniusz nie jest w stanie z Nim rywalizować. Nikt na ziemi nie ma tak silnej, dobrej i doskonałej woli, jak Syn Człowieczy. On swoją wolę dobrowolnie podłączył do woli Ojca niebieskiego, osiągając przez to najwyższy stopień wolności, jaki jest dostępny dla człowieka. W Ewangelii to podłączanie swojej woli do woli Ojca zostało odnotowane w słowach, jakie skierował do Ojca w Ogrodzie Oliwnym: „Ojcze, nie moja, ale Twoja wola niech się stanie”. Nikt z ludzi nie ma serca bijącego w tak wielkiej harmonii z Sercem Boga, jak Syn Człowieczy. On najdoskonalej zrealizował przykazanie: „Będziesz miłował Boga z całego serca, z całej duszy, z całego umysłu i ze wszystkich sił”. Spotkanie z Synem Człowieczym, jako najdoskonalszym z ludzi, jest wydarzeniem, które nie ma równego. Ono sprawia, że człowiek widzi, jak w żywym lustrze, siebie i jak wiele mu nie dostaje do tej pełni człowieczeństwa, jaką dostrzega w Jezusie. Spośród wszystkich ludzi najdoskonalej upodobnia się do Niego, przez zjednoczenie z Nim macierzyńską miłością, Jego Matka. Nikt z ludzi nie jest w takim stopniu zjednoczonym z Nim, jak Ona. Bliskie spotkanie z Jezusem jako Synem Człowieczym pomaga w dostrzeżeniu prawdy o sobie i prawdy o każdym człowieku. Jezus bowiem odsłania tajemnicę bogactwa słowa „człowiek”. Ewangelie pozwalają nam spotkać się z Nim, obserwować Jego zachowanie, podziwiać dzieła, jakie podejmuje. On również, jak nikt inny, odsłania rąbki tajemnicy w podejściu do wszystkich ludzi. Jezusowi zależy na tym, abyśmy Go pokochali jako najdoskonalszego Człowieka, zaprasza nawet do przyjaźni. Takimi więzami połączył swe serce z Janem Chrzcicielem i Łazarzem. Wiara chrześcijańska polega nie tylko na uznaniu Jezusa za Syna Bożego, ale i za Syna Człowieczego, dlatego w Nim i z Nim można objąć miłością wszystkich ludzi. Ten, kto poszukuje wielkiego człowieka, winien zatrzymać się przy Synu Człowieczym. Takie spotkanie jest możliwe dla wszystkich ludzi dobrej woli. Dostrzeżenie w Jezusie wspaniałego Człowieka jest możliwe nawet dla tych, którzy jeszcze łaski wiary nie otrzymali. Spotkanie z Nim pomaga w dorastaniu do tej łaski. Ona bowiem, w jakimś momencie, pozwala dostrzec w Nim również Syna Bożego. Ktokolwiek spotyka Syna Człowieczego, pozostaje pod tak wielkim wrażeniem, że nie jest w stanie o Nim zapomnieć – pragnie jedynie coraz bardziej Go poznawać i kochać.

Comments are closed.