Słowa kapłana

Wy jesteście solą ziemi (31)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ

Maria i Marta przyjmują Pana Jezusa w swoim domu (Łk 10,38–42). Maria „siadła u nóg Pana i przysłuchiwała się Jego mowie” (w. 39). Marta „uwijała się koło rozmaitych posług” (w. 40). Prosiła Pana Jezusa, by upomniał Marię: „Czy Ci to obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła” (w. 40). Maria i Marta reprezentują dwie postawy wobec życia: kontemplację i czyn. Są osoby, których powołanie realizuje się w tym, że wiele godzin poświęcają każdego dnia na wspólną i osobistą modlitwę. Większość ludzi przez cały dzień wypełnia swoje obowiązki zawodowe czy też posługi w rodzinie – wobec dzieci, małżonka czy osób starszych. Pan Jezus nie spełnił prośby Marty, ale ją upomniał. Za przykład dał postawę Marii. Wiedział, że człowiekowi grozi przesadne zaangażowanie w sprawy ziemskie, doczesne, ze szkodą dla duszy, rozwoju wiary i przyjaźni z Bogiem. „Marto, Marto, troszczysz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało albo tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona” (w. 41–42). Upomnienie Pana Jezusa odnosi się do każdego z nas i do każdej rodziny. Wielu usprawiedliwia opuszczenie Mszy św. niedzielnej i codziennej modlitwy zmęczeniem, obowiązkami, wyjazdem. Ci sami ludzie spędzają nieraz wiele godzin przed telewizorem, oglądając nie zawsze pożyteczne programy. Są rodzice, którzy usprawiedliwiają brak częstych rozmów z dziećmi obowiązkami zawodowymi i częstymi wyjazdami. Pan Jezus przypomina: „troszczysz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało albo tylko jednego”. Każdy człowiek jest powołany, aby obierał „najlepszą cząstkę”. Tej „cząstki” nie będziemy pozbawieni. Co jest tą „cząstką” w rodzinie? Jest nią życie w obecności Boga, przeżywanie pracy, odpoczynku, cierpienia i nadziei wsłuchując się w Boże słowo. Św. Paweł pisze o Chrystusie, który jest nadzieją chwały (Kol 1,27). Odnieśmy do życia rodzinnego zdanie: „Jego to głosimy, upominając każdego człowieka i ucząc każdego człowieka z całą mądrością, aby każdego człowieka okazać doskonałym w Chrystusie” (Kol 1,28). „Chrystus jest obecny, działa i nadal buduje swój Kościół” (Porta fidei, 12).

Comments are closed.