Zaangażowanie w sprawę pojednania

KS. BP KRZYSZTOF NITKIEWICZ PRZEWODNICZĄCY RADY EPISKOPATU DS. EKUMENIZMU BISKUP DIECEZJALNY SANDOMIERSKI

Wizyta arcybiskupa większego kijowsko-halickiego Światosława Szewczuka w Polsce ma wielkie znaczenie dla Kościoła greckokatolickiego w naszym kraju. Jest tego Kościoła zwierzchnikiem i odwiedza go w sposób bardzo uroczysty. Wizyta służy umocnieniu i rozwojowi Kościoła greckokatolickiego w Polce. Drugim ważnym elementem tej wizyty są spotkania głowy ukraińskiego Kościoła greckokatolickiego z hierarchią Kościoła rzymskokatolickiego w kontekście 70. rocznicy zbrodni wołyńskiej. W tym kontekście widać też analogię do wymiany listów biskupów polskich i niemieckich z 1965 r. ze słowami: „Przebaczamy i prosimy o przebaczenie”. Widzę wielkie zaangażowanie ukraińskiego Kościoła greckokatolickiego i Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce w sprawę pojednania, tym bardziej że w tej sprawie między naszymi narodami nie jest to pierwszy akt, lecz kolejny krok w wędrówce ku sobie, w odkrywaniu wspólnych korzeni, stosunków i wspólnoty w dziele ewangelizacji. (…) Dzisiaj Kościoły łaciński i greckokatolicki w Polsce i na Ukrainie są bardzo mocno zaangażowane w dzieło nowej ewangelizacji, w umacnianiu wspólnoty kościelnej w naszych krajach. Ewangelizacja jest absolutnie konieczna w naszych czasach, gdyż musimy dawać wspólne świadectwo Chrystusa i łączy nas osoba papieża, który jest głową Kościoła powszechnego.

Fragment wypowiedzi dla KAI, 27 VI 2013 r.

Comments are closed.