Pasterskie nauczanie

Otwarci na Tajemnicę Boga

Ks . Kard. Stanisław Dziwisz Metropolita Krakowski

W Mędrcach ze Wschodu, których nazywamy Trzema Królami, rozpoznajemy ludzi otwartych, szukających i dociekających prawdy. Rozpoznajemy w nich ludzi otwartych na Tajemnicę Boga wkraczającego w ludzkie dzieje. Rozpoznajemy w nich ludzi prawych, konsekwentnych, pokornych i hojnego serca. Gdy „zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją, padli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę” (Mt 2,11). Dzisiaj my sami dołączamy do orszaku Trzech Króli. Utożsamiamy się z ich postawą. Pragniemy być – jak oni – ludźmi otwartego umysłu i serca. Pragniemy dać wyraz naszej wiary. Nowonarodzony Pan przyszedł przecież do każdego z nas. Dla każdego z nas jest Zbawicielem. Pragniemy przed Nim otworzyć na oścież drzwi. Takiej postawy uczył nas błogosławiony Papież Jan Paweł II. Pragniemy ofiarować narodzonemu w Betlejem Królowi to, co w nas najcenniejsze. Pragniemy zawierzyć Mu wszystkie nasze sprawy, marzenia i nadzieje. (…) Pragniemy, by ewangeliczna prawda o Bogu i człowieku nadawała kształt naszemu życiu osobistemu, rodzinnemu i społecznemu.

Fragment przemówienia skierowanego do Orszaku Trzech Króli,
Kraków, 6 I 2013 r.

Comments are closed.